Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 11)
.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 15.07.2020

Data udostępnienia: 15.07.2020

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 10). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 14.07.2020
Data udostępnienia: 14.07.2020
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na:
 

Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Znak sprawy: IBE/50/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2), jak również pliki zawierające dokumentację projektową zgrupowaną w 7 Tomach - (załączniki od 04 do 09).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-06-25
Data udostępnienia: 2020-06-25

Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2020-06-25]143 Kb
Pobierz plik (SIWZ + załączniki.zip)02. SIWZ + załączniki[2020-06-25]397 Kb
Pobierz plik (TOM I - ARCHITEKTURA.zip)03.TOM I - ARCHITEKTURA[2020-06-25]12079 Kb
Pobierz plik (TOM II - OCENA STANU TECHNICZNEGO.zip)04. TOM II - OCENA STANU TECHNICZNEGO[2020-06-25]1113 Kb
Pobierz plik (TOM III - INSTALACJE SANITARNE.zip)05. TOM III - INSTALACJE SANITARNE[2020-06-25]9173 Kb
Pobierz plik (TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip)06. TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE[2020-06-25]29453 Kb
Pobierz plik (TOM V - PRZEDMIARY ROBÓT.zip)07. TOM V - PRZEDMIARY ROBÓT[2020-06-25]1314 Kb
Pobierz plik (TOM VI - STWiOR.zip)08.TOM VI - STWiOR[2020-06-25]1585 Kb
Pobierz plik (TOM VII - INSTRUKCJA PPOŻ.zip)09. TOM VII - INSTRUKCJA PPOŻ[2020-06-25]4603 Kb
Pobierz plik (Zestawienie otrzymanych ofert 50_2020.pdf)10. Zestawienie otrzymanych ofert 50_2020[2020-07-14]56 Kb
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf)11. Informacja o unieważnieniu postępowania[15.07.2020 r. ]70 Kb

Dodatkowe informacje