Karty kompetencji. Narzędzie wspierające opisy kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 13).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 23.09.2020

Data udostępnienia: 23.09.2020

 
 

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym modyfikuje informację przekazaną z otwarcia ofert. Wszyscy Wykonawcy wnieśli wymagane zgodnie z SIWZ wadium w ustalonym terminie składania ofert. 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 20.08.2020
Data udostępnienia: 20.08.2020

 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 12). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 12.08.2020
Data udostępnienia: 12.08.2020

 

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a ustawy, niniejszym publikuje piąty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 11). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 07.08.2020

Data udostępnienia: 07.08.2020

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4. Modyfikacja projektu umowy

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 09). Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4,  dokonujemy modyfikacji wzorca umowy. Nowa umowa stanowi załącznik nr 10.  

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 31.07.2020

Data udostępnienia: 31.07.2020

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 8).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 22.07.2020

Data udostępnienia: 22.07.2020


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 21.07.2020

Data udostępnienia: 21.07.2020


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).  Opublikowano również prawidłowe wersję załączników 5 i 9 do SIWZ (patrz załącznik 5 i 6).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 16.07.2020

Data udostępnienia: 16.07.2020

 
 

Wykonawcy

Zmiana terminu realizacji zamówienia 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia we wzorze umowy. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu realizacji zamówienia stanowi załacznik nr 03 (patrz poniżej). 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:14.07.2020

Data udostępnienia: 14.07.2020


Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na:

Karty kompetencji.

 

Narzędzie wspierające opisy kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się

 

Znak sprawy: IBE/45/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 10.07.2020 

Data udostępnienia: 10.07.2020

Załączniki:

Dodatkowe informacje