Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie”. Znak sprawy: IBE/53/2020.

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 12). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 31.07.2020
Data udostępnienia: 31.07.2020

 


Wykonawcy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,
 

Zamawiający, w celu zapewnienia większej konkurencyjności postępowania, działając w oparciu o przepis art. 11c. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dokonał przesunięcia terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 28.07.2020

Data udostępnienia: 28.07.2020

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja zapisów siwz.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10). Modyfikacja SIWZ  została również uwzględniona w ogłoszeniu.(patrz załącznik 11).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 24.07.2020

Data udostępnienia: 24.07.2020

 


 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na:
 

Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Znak sprawy: IBE/53/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2), jak również pliki zawierające dokumentację projektową zgrupowaną w 7 Tomach - (załączniki od 04 do 09).
 

Przedmiot zamówienia jest finasowany przez MNiSW  w ramach dotacji pt. ”Przebudowa pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów naukowych” oraz „Rozbudowa sieci LAN i infrastruktury informatycznej na potrzeby naukowo-badawcze w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych zlokalizowanym przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa”.  Szczegółowe informacje na temat pozyskanego dofinansowania zostaną umieszczone w preambule umowy z wykonawcą. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-07-15
Data udostępnienia: 2020-07-15

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[15.07.2020 r.]142 Kb
Pobierz plik (SIWZ+załaczniki.zip)02. SIWZ+załączniki[15.07.2020 r.]404 Kb
Pobierz plik (TOM I - ARCHITEKTURA.zip)03. TOM I - ARCHITEKTURA[15.07.2020 r. ]12079 Kb
Pobierz plik (TOM II - OCENA STANU TECHNICZNEGO.zip)04. TOM II - OCENA STANU TECHNICZNEGO[15.07.2020 r.]1113 Kb
Pobierz plik (TOM III - INSTALACJE SANITARNE.zip)05. TOM III - INSTALACJE SANITARNE[15.07.2020 r.]9173 Kb
Pobierz plik (TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip)06. TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE [15.07.2020 r.]29453 Kb
Pobierz plik (TOM V - PRZEDMIARY ROBÓT.zip)07. TOM V - PRZEDMIARY ROBÓT[15.07.2020 r.]1327 Kb
Pobierz plik (TOM VI - STWiOR.zip)08. TOM VI - STWiOR[15.07.2020 r.]1585 Kb
Pobierz plik (TOM VII - INSTRUKCJA PPOŻ.zip)09. TOM VII - INSTRUKCJA PPOŻ[15.07.2020 r.]4603 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ.pdf)10. Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ[2020-07-24]298 Kb
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html)11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA[2020-07-24]126 Kb
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)12. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert[2020.07.31]48 Kb

Dodatkowe informacje