Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 4 części. Znak sprawy: IBE/61/2020

 

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  

 

Data wytworzenia: .14.09.2020
Data udostępnienia: 14.09.2020

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania 
w podziale na 4 części.

Znak sprawy: IBE/61/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.09.04
Data udostępnienia: 2020.09.04
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01.Ogłoszenie o zamówieniu[2020.09.04]183 Kb
Pobierz plik (SIWZ + Załączniki.zip)02. SIWZ + Załączniki[2020.09.04]231 Kb
Pobierz plik (DOC006.PDF)03. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert[2020.09.14]113 Kb

Dodatkowe informacje