Organizacja i przeprowadzenie od 24 do 28 warsztatów online z zakresu Design thinking (DT) oraz maksymalnie 224 godzin konsultacyjnych dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06)
.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 26.11.2020

Data udostępnienia: 26.11.2020


 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 06.10.2020
Data udostępnienia: 06.10.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 05.10.2020
Data udostępnienia: 05.10.2020
 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 01.10.2020
Data udostępnienia: 01.10.2020

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Organizacja i przeprowadzenie od 24 do 28 warsztatów online z zakresu Design thinking (DT) oraz maksymalnie 224 godzin konsultacyjnych dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. 

Znak sprawy: IBE/63/2020

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-09-28
Data udostępnienia: 2020-09-28

Dodatkowe informacje