„Przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego pn.: Rola pracodawców w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego - nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu”. Znak sprawy: IBE/62/2020

 

Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 28.10.2020

Data udostępnienia: 28.10.2020

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 8). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 12.10.2020
Data udostępnienia: 12.10.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1, 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 07). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 07.10.2020
Data udostępnienia: 07.10.2020

 

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1, 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). Zamawiający dokonał również modyfikacji SIWZ w zakresie określonym w Załączniku. Zamawiający zamieszcza wzór umowy z naniesionymi modyfikacjami w jej treści (patrz załącznik 06).

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 12.10.2020 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 06.10.2020
Data udostępnienia: 06.10.2020

 

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 02.10.2020
Data udostępnienia: 02.10.2020
 

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). Zamawiający dokonał również modyfikacji SIWZ w zakresie określonym w Załączniku nr 03. 

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 08.10.2020 r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 30.09.2020
Data udostępnienia: 30.09.2020
 
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego pn.: Rola pracodawców w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego - nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Znak sprawy: IBE/62/2020

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-09-29
Data udostępnienia: 2020-09-29

Przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego pn.: Rola pracodawców w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego - nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu”. 

Dodatkowe informacje