IBE/68/2020 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 8 części

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowani dla części 1.   
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 04.12.2020

Data udostępnienia: 04.12.2020

 


 

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 2
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2.   
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 04.12.2020

Data udostępnienia: 04.12.2020

 


 

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 3-8
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3-8.   
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 27.11.2020

Data udostępnienia: 27.11.2020

 


 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6). 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka
Informację udostępniłEliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
  

 

Data wytworzenia: 30.10.2020
Data udostępnienia: 30.10.2020

 

 

 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 29.10.2020
Data udostępnienia: 29.10.2020

 

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Sprostowanie ogłoszenia

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Zamieszczamy również sprostowanie ogłoszenia (patrz załącznik nr 04).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 28.10.2020
Data udostępnienia: 28.10.2020

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 8 części

Znak sprawy: IBE/68/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.10.22
Data udostępnienia: 2020.10.22

Dodatkowe informacje