IBE/66/2020 Organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń zewnętrznych i spotkań roboczych

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 12)
.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 18.01.2021

Data udostępnienia: 18.01.2021

 


 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
w opublikowanej wczoraj informacji z sesji otwarcia, pominięto pewne istotne z punktu widzenia postępowania informacje.Zamawiający niniejszym publikuje korektę informacje odczytanych podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 11). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 05.01.2021
Data udostępnienia: 05.01.2021

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 10). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 04.01.2021
Data udostępnienia: 04.01.2021

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 09). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 23.12.2020
Data udostępnienia: 23.12.2020
 

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 07). 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji SIWZ. Zamawiający niniejszym publikuje poprawiony załącznik do formularza ofertowego (patrz załącznik nr 08). Załącznik został zmodyfikowany, w związku z błędem zawartym w formule programu Excel, skutkującym uzyskaniem nieprawidłowych obliczeń.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 22.12.2020
Data udostępnienia: 22.12.2020
 

Wykonawcy

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w związku z dokonaną modyfikacją SIWZ i przesłaniem ogłoszenia do publikacji w dniu 15.12.2020 r. a także w związku z udostępnieniem w dniu dzisiejszym ogłoszenia w bazie danych TED, Zamawiający niniejszym publikuje "Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" (patrz załącznik nr 06).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 18.12.2020
Data udostępnienia: 18.12.2020
 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji SIWZ. Zamawiający niniejszym publikuje poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu doświadczenia Wykonawcy (patrz załącznik 05).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 15.12.2020
Data udostępnienia: 15.12.2020
 

 
Wykonawcy
 
 
Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp niniejszym publikuje poprawiony załącznik do formularza ofertowego (patrz załącznik nr 03). Załącznik został zmodyfikowany, w związku z błędem zawartym w formule programu Excel, skutkującym uzyskaniem nieprawidłowych obliczeń.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 27.11.2020 

Data udostępnienia: 27.11.2020

 


 

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na:

Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych

Znak sprawy: IBE/66/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 04 stycznia 2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 27.11.2020 

Data udostępnienia: 27.11.2020

Dodatkowe informacje