Opracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
  
Data wytworzenia: 2021-02-19
Data udostępnienia: 2021-02-19

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
W związku z uznaniem zarzutów złożonego odwołania, Zamawiający niniejszym anuluje opblikowaną poniżej decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji w Załączniku nr  8.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 2020-12-23
Data udostępnienia: 2020-12-23

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka

Informację udostępniłEliza Chomicka

   
Data wytworzenia: 2021-01-29
Data udostępnienia: 2021-01-29

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 2020-12-23
Data udostępnienia: 2020-12-23

Wykonawcy 

 

Sprostowanie 

 

 
Instytut Badań Edukacyjnych niniejszym prostuje zapis par 14 ust. 3 SIWZ, w pierwszym zdaniu jest odwołanie do "par. 6 ust. 2 lit B)", a winno być " par. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. B)" .       

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-12-21
Data udostępnienia: 2020-12-21

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 18.12.2020
Data udostępnienia: 18.12.2020

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Przesunięcie terminu składania ofert.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP dokonał przesunięcia terminu składania ofert.  

 

Nowy termin składania ofert to 23.12.2020 godz. 12.00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

Zamawiający niniejszym publikuje modyfikację Ogłoszenia o zamówieniu.  (patrz załącznik 03).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 17.12.2020
Data udostępnienia: 17.12.2020

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na: 

 

Opracowanie narzędzia służącego digitalizacji

procesu etapowego gromadzenia i uznawania

osiągnięć w Zintegrowanym Systemie

Kwalifikacji

 

Znak sprawy: IBE/71/2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-12-11
Data udostępnienia: 2020-12-11

Dodatkowe informacje