IBE/74/2020 Organizacja i przeprowadzenie 28 warsztatów online z zakresu Design thinking (DT) oraz maksymalnie 112 godzin konsultacyjnych dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

  
Data wytworzenia: 2021-02-03
Data udostępnienia: 2021-02-03

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  

 

Data wytworzenia: 07.01.2021
Data udostępnienia: 07.01.2021

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 04.01.2021
Data udostępnienia: 04.01.2021

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 31.12.2020
Data udostępnienia: 31.12.2020

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na: 

Organizację i przeprowadzenie 28 warsztatów online z zakresu Design thinking (DT) oraz maksymalnie 112 godzin konsultacyjnych dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Znak sprawy: IBE/74/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-12-17
Data udostępnienia: 2020-12-17

Dodatkowe informacje