Wsparcie w realizacji badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-03-01
Data udostępnienia: 2021-03-01

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje skorygowane  informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.02.2021
Data udostępnienia: 19.02.2021

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.02.2021
Data udostępnienia: 19.02.2021

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 251 722,85 złotych brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.02.2021
Data udostępnienia: 19.02.2021


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art.284 ust. 1 i 2 ustawy pzp , niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 16.02.2021
Data udostępnienia: 16.02.2021

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

 
W związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania przetargowego, Instytut Badań Edukacyjnych ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Wsparcie w realizacji badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w regionach. 

Znak sprawy: IBE/1/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-01-11
Data udostępnienia: 2021-01-11

Dodatkowe informacje