Zakup i dostawa laptopów oraz sprzętu/akcesoriów komputerowych – w 4 częściach

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o anulowaniu decyzji o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszych w odniesieniu do części nr 3 zamówienia

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny ofert i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszych w odniesieniu do części nr 3 zamówienia

    
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-03-24

 

Data udostępnienia: 2021-03-24 

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-03-22
Data udostępnienia: 2021-03-22

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje  informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 17.03.2021
Data udostępnienia: 17.03.2021 

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 

Dla części 1 -  kwotę 130 639,09 złotych brutto.

Dla części 2 -  kwotę 11 573,57 złotych brutto.

Dla części 3 -  kwotę 38  796,17 złotych brutto.

Dla części 4 -  kwotę 86 407,81 złotych brutto.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 2021-03-17
Data udostępnienia: 2021-03-17 

 


 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SWZ

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04), zawierający modyfikację SWZ. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-12
Data udostępnienia: 2021-03-12

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-10
Data udostępnienia: 2021-03-10

 

Szanowni Państwo,

 Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na realizację zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Zakup i dostawa laptopów oraz sprzętu/akcesoriów komputerowych – w 4 częściach

 Znak sprawy: IBE/4/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-09
Data udostępnienia: 2021-03-09

Dodatkowe informacje