Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK)

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i unieważnieniu postępowania

Zamawiający, z racji odrzucenia wszystkich złożonych ofert, na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy pzp, postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.
    
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-04-06

 

Data udostępnienia: 2021-04-06

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 29.03.2021
Data udostępnienia: 29.03.2021

 Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 175 644,00 złotych brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 29.03.2021
Data udostępnienia: 29.03.2021

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-26
Data udostępnienia: 2021-03-26


Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 

Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK).

Znak sprawy: IBE/5/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-18
Data udostępnienia: 2021-03-18

Dodatkowe informacje