Stworzenie koncepcji kreatywnej, realizacja i opublikowanie łącznie 4 filmów o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) na wybranych kanałach

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-05-19
Data udostępnienia: 2021-05-19

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-12
Data udostępnienia: 2021-04-12

 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 186 172,80 złotych brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-12
Data udostępnienia: 2021-04-12

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 286 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający, w związku ze zmianą treści OPZ  (patrz załącznik nr 4 - zamiany wyróżnione na czerwono),  zdecydował o wydłużeniu terminu składania ofert.
Nowy termin to 12.04.2021, godz. 12.00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 06.04.2021
Data udostępnienia: 06.04.2021

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 286 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający, na wniosek jednego z wykonawców, zdecydował o wydłużeniu terminu składania ofert.
Nowy termin to 07.04.2021, godz. 12.00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 30.03.2021
Data udostępnienia: 30.03.2021

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1 

 

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-26
Data udostępnienia: 2021-03-26

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Stworzenie koncepcji kreatywnej, realizacja i opublikowanie łącznie 4 filmów o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) na wybranych kanałach.

Znak sprawy: IBE/6/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-24
Data udostępnienia: 2021-03-24
                                     186 172,80  zł 

Dodatkowe informacje