Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do części 1   

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 1.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 11).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-06-08
Data udostępnienia: 2021-06-08

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 2 i 3

Zamawiający, z racji braku ofert (część 2) oraz odrzucenia wszystkich złożonych ofert (część 3) , na podstawie art. 255 pkt. 1i 2 ustawy pzp, postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie w odniesieniu do części 2 i 3.
    
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 10).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-05-11 
Data udostępnienia: 2021-05-11 

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 09). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 10.05.2021
Data udostępnienia: 10.05.2021

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie każdej z 3 część przedmiotowego zamówienia, kwotę 200 tys złotych brutto, w sumie 600 tys.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 10.05.2021
Data udostępnienia: 10.05.2021 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 286 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający, w związku z wnioskiem jednego z potencjalnych wykonawców, zdecydował o wydłużeniu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie stanowi załącznik nr 08.
 
Nowy termin to 10.05.2021, godz. 12.00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 23.04.2021
Data udostępnienia: 23.04.2021

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4.   

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art.284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 07). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 21.04.2021
Data udostępnienia: 21.04.2021

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art.284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 06). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 20.04.2021
Data udostępnienia: 20.04.2021

 


 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art.284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 16.04.2021
Data udostępnienia: 16.04.2021

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art.284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.04.2021
Data udostępnienia: 14.04.2021 

 Wykonawcy  

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający informuje, iż względem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla górnictwa trwają prace redakcyjne, stąd też nie została ona oficjalnie opublikowana na stronie internetowej, wskazanej w Opisie Przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ), tj.: https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/publikacje-srk/ . Zamawiający informuje, iż zamieszcza projekt publikacji dla Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla górnictwa (patrz załącznik nr 3).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 12.04.2021
Data udostępnienia: 12.04.2021
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji
w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych
.

Znak sprawy: IBE/7/2021

                     

Zamówienie jest podzielone na 3 części.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-09
Data udostępnienia: 2021-04-09

Dodatkowe informacje