Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - II przetarg

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i unieważnieniu postępowania

Zamawiający, z racji odrzucenia wszystkich złożonych ofert, na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy pzp, postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.
    
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-04-28
Data udostępnienia: 2021-04-28

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 23.04.2021
Data udostępnienia: 23.04.2021

 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 169 500,00  złotych brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 23.04.2021
Data udostępnienia: 23.04.2021

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-21
Data udostępnienia: 2021-04-21

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-20
Data udostępnienia: 2021-04-20

 

 


Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 

Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - II przetarg.

Znak sprawy: IBE/11/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2021 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-15
Data udostępnienia: 2021-04-15

Dodatkowe informacje