Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - III przetarg

 

 

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-06-11

 

Data udostępnienia: 2021-06-11

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka
Informację udostępnił: Eliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-21
Data udostępnienia: 2021-05-21

 

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 169 500,00  złotych brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 21.05.2021
Data udostępnienia: 21.05.2021

 

 

 


Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-18
Data udostępnienia: 2021-05-18

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - III przetarg.

Znak sprawy: IBE/15/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-13
Data udostępnienia: 2021-05-13

Dodatkowe informacje