Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SRK dla OMS).

  • Drukuj

Wykonawcy 

Zawiadomienie o anulowaniu  decyzji o  wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, w związku ze złożonym odwołaniem, podjął decyzję o anulowaniu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, i powtórzeniu niektórych czynności w postępwoaniu.   
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-07-27
Data udostępnienia: 2021-07-27
 

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-07-09
Data udostępnienia: 2021-07-09

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-06-18
Data udostępnienia: 2021-06-18

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 354 636,87  złotych brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-06-17
Data udostępnienia: 2021-06-17

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje  odpowiedz.

Pytanie nr 1. Czy aby warunek został spełniony musi to być "aktywny" Inspektor aktualnie wykonujący zadania  w ramach IOŚ, WIOŚ, GIOŚ? czy może być to ekspert który będzie mógł wykazać się takim doświadczeniem 

 

Odpowiedź:Aby warunek został spełniony nie musi to być Inspektor Ochrony Środowiska, który aktualnie wykonuje swoje zadania. Wystarczy, że będzie miał doświadczenie w tym zakresie. 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-27
Data udostępnienia: 2021-05-27

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje  odpowiedzi.

Pytanie nr 1. uprzejmie prosze o wskazanie numeru  ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjnego oraz Identyfikatora postępowania
który jest niezbędny do uzupełnienia formularza oferty

Odpowiedź:

Numer ogłoszenia: BZP/TED/Nr referencyjny2021/S 093-243701

Identyfikator postępowania: 8467826b-8c8a-4d34-84c6-867075634ea9

 

Pytanie nr 2. Uprzejmie proszę o informację w sprawie zamówienia IBE/2/2021 w zakresie wzoru oświadczenia dla członków zespołu ekspertów .

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca wzoru oświadczenia.

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-27
Data udostępnienia: 2021-05-27
  

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SWZ

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 

W konesekwencji udzielonych odpowiedzi Zamawiający  w trybie art. 286 ust. 1 ustawy pzp, dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia. Końcowy termin realizacji został przesunięty z 30.11.2021 na 15.12.2021

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-27
Data udostępnienia: 2021-05-27

 
 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SRK dla OMS). 

   Znak sprawy: IBE/2/2021
 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/)  i EPUP.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 2021-05-14

Data udostępnienia: 2021-05-14