Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się

  • Drukuj

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2  
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 13).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-07-05
Data udostępnienia: 2021-07-05

 


Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 3-10

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3-10       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 12).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-07-01
Data udostępnienia: 2021-07-01

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o ocenie ofert, a w konsekwencji o unieważnieniu postępowania.    
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 11).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-06-18 
Data udostępnienia: 2021-06-18

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 10). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 08.06.2021
Data udostępnienia: 08.06.2021

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie każdej części przedmiotowego zamówienia, kwotę 69 223,33  złotych brutto, łącznie 692 233,30 zł brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 08.06.2021
Data udostępnienia: 08.06.2021

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje piąty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 09). 

Informację wytworzyłEliza Chomicka

Informację udostępnił: Eliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-06-04
Data udostępnienia: 2021-06-04

 

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 08). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-06-02
Data udostępnienia: 2021-06-02

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 07). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-06-01
Data udostępnienia: 2021-06-01

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 06). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-27
Data udostępnienia: 2021-05-27
 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Wersja skorygowana

Ponieważ opublikowana niżej wersja odpowiedzi, zawierała również odpowiedzi na pytania do innego równoległego postępowania przetargowego (pytania 8-10), Zamawiający publikuje raz jeszcze  właściwą wersję odpowiedzi (patrz załącznik 05). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-26
Data udostępnienia: 2021-05-26

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-26
Data udostępnienia: 2021-05-26

 

Wykonawcy 

 

  Modyfikacja SIWZ

 

Zamawiający  w trybie art. 286 ust. 1 ustawy pzp, dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wysokości wadium jakie wykonawca musi wnieść w odniesieniu do każdej części. Wysokość wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamiast 1 000,00 wynosi 800,00 zł.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 24.05.2021
Data udostępnienia: 24.05.2021

 

Wykonawcy 

 

Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu

 

 

 

Zamawiający  w trybie art. 287 ustawy pzp, niniejszym zamieszcza zmianę do Ogłoszenia o zamówieniu (patrz załącznik 03). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 24.05.2021
Data udostępnienia: 24.05.2021

 

 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się

 

Znak sprawy: IBE/14/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-20
Data udostępnienia: 2021-05-20