Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (II przetarg)

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i unieważnieniu postępowania dla części 1.

Zamawiający, z racji odrzucenia wszystkich złożonych ofert, na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy pzp, postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie dla części 1..
    
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-06-24
Data udostępnienia: 2021-06-24

 

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-06-18 
Data udostępnienia: 2021-06-18

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 31.05.2021
Data udostępnienia: 31.05.2021

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie każdej z 2 część przedmiotowego zamówienia, kwotę 200 tys złotych brutto, w sumie 400 tys.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 31.05.2021
Data udostępnienia: 31.05.2021

 

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (II przetarg)

Znak sprawy: IBE/16/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-21
Data udostępnienia: 2021-05-21

Dodatkowe informacje