Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się

 

Wykonawcy 

 

Korekta zawiadomienia o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

W opublikowanym w dniu wczorajszym zawiadomieniu, w tabeli informującej o liczbie otrzymanych punktów nieprawidłowo  wstawiono nazwy wykonawców. Skorygowana decyzja stanowi załącznik nr 06.
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-08-24

 

Data udostępnienia: 2021-08-24

 

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-08-23
Data udostępnienia: 2021-08-23

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr  3). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-21
Data udostępnienia: 2021-07-21

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 69 223,33  złotych brutto..
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-21
Data udostępnienia: 2021-07-21

 


 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się

 

Znak sprawy: IBE/21/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-07
Data udostępnienia: 2021-07-07

Dodatkowe informacje