Udoskonalenie dwóch narzędzi cyfrowych: Mojego Portfolio i Mojej Walidacji.

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, a co za tym idzie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający dokonał unieważnenia przedmiotowego postępowania.
    
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Eliza Chomicka-Moszczyńska

Informację udostępniłaEliza Chomicka-Moszczyńska

Data wytworzenia: 2021-08-02
Data udostępnienia: 2021-08-02

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SWZ. Przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

W konsekwencji udzielonej odpowiedzi zmianie ulega treść SWZ. 

 

Z tego względu postanowiono o przesunięciu terminu skłdania ofert. Nowy termin to 02.08.2021 godz. 12.00

 

Publikujemy jednocześnie modyfikację ogłosznia o zamówieniu zawierającego dokonane zmiany (patrz załącznik 04). 

 

 

 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-07-27
Data udostępnienia: 2021-07-27

 

 


 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Udoskonalenie dwóch narzędzi cyfrowych: Mojego Portfolio i Mojej Walidacji.

 

Znak sprawy: IBE/18/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-13
Data udostępnienia: 2021-07-13

Dodatkowe informacje