Dostosowanie narzędzia interkonektor POLON do ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-08-23

 

Data udostępnienia: 2021-08-23

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-08-03
Data udostępnienia: 2021-08-03

 

 

 


Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 112 419,00  złotych brutto.
 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 03.08.2021
Data udostępnienia: 03.08.2021

 

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  

 

Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska

Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-30
Data udostępnienia: 2021-07-30

 

 

 


Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:

 

Dostosowanie narzędzia interkonektor POLON do ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0

 

Znak sprawy: IBE/23/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-26
Data udostępnienia: 2021-07-26

Dodatkowe informacje