Zamówienie na badanie użyteczności oraz zaprojektowanie i nadzór nad wdrożeniem zmian dot. aplikacji: Moje Portfolio i Moja Walidacja

  • Drukuj

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-10-12
Data udostępnienia: 2021-10-12

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniłaMaja Ambrożuk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-09-24
Data udostępnienia: 2021-09-24

 

 


 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 324 884,00 złotych brutto.
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 24.09.2021
Data udostępnienia: 24.09.2021
 

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-22
Data udostępnienia: 2021-09-22 

 


  

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-21
Data udostępnienia: 2021-09-21

 


 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Zamówienie na badanie użyteczności oraz zaprojektowanie i nadzór nad wdrożeniem zmian dot. aplikacji: Moje Portfolio i Moja Walidacja.

 

Znak sprawy: IBE/27/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
 
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-03
Data udostępnienia: 2021-09-03