Wykonanie narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa - "Wirtualny Asystent"

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-16
Data udostępnienia: 2021-09-16
 

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Wykonanie narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa, tj. usługi teleinformatycznej wspomagającej doradztwo zawodowe i wspomagające osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji - "Wirtualny asystent"

   Znak sprawy: IBE/22/2021
 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 października 2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-08
Data udostępnienia: 2021-09-08

Dodatkowe informacje