Wykonanie narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa - "Wirtualny Asystent"

  • Drukuj

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 10).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-11-12
Data udostępnienia: 2021-11-12

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 09). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-10-07
Data udostępnienia: 2021-10-07

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę  1 460 179,57 złotych brutto.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-10-07
Data udostępnienia: 2021-10-07

 

Wykonawcy 

Publikacja ogłoszenia o przesunięciu terminu składania ofert

 

Zamawiający, w nawiązaniu do poniższej decyzji o przesunięciu  terminu składnia ofert, publikuje modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (patrz załącznik 08). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-10-01
Data udostępnienia: 2021-10-01

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr  5. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje piąty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 07). 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 3 oraz 137 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 07.10.2021 godz. 12.00. Otwarcie będzie miało miejsce w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-30
Data udostępnienia: 2021-09-30

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr  4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 06). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-29
Data udostępnienia: 2021-09-29

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr  3.  Modyfikacja SWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). 

Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-27
Data udostępnienia: 2021-09-27

Wykonawcy 

 

 Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-27
Data udostępnienia: 2021-09-27
 

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-16
Data udostępnienia: 2021-09-16
 

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Wykonanie narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa, tj. usługi teleinformatycznej wspomagającej doradztwo zawodowe i wspomagające osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji - "Wirtualny asystent"

   Znak sprawy: IBE/22/2021
 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 października 2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-08
Data udostępnienia: 2021-09-08