Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań odbiorców aplikacji ułatwiającej opisywanie kwalifikacji i przypisywanie im poziomu PRK”

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Eliza Chomicka-Moszczyńska

Informację udostępniłaEliza Chomicka-Moszczyńska

Data wytworzenia: 2021-10-08
Data udostępnienia: 2021-10-08

 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2021-09-22
Data udostępnienia: 2021-09-22

 


 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 77 340,06  złotych brutto.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2021-09-22
Data udostępnienia: 2021-09-22

 


 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-20
Data udostępnienia: 2021-09-20

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb  i oczekiwań odbiorców aplikacji ułatwiającej opisywanie kwalifikacji i przypisywanie im poziomu PRK”

 

Znak sprawy: IBE/28/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.09.2021
Data udostępnienia: 14.09.2021

Dodatkowe informacje