Opracowanie 517 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

  • Drukuj

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik  06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-11-18
Data udostępnienia: 2021-11-18

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-10-25
Data udostępnienia: 2021-10-25

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 753 342,86 złotych brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim kwotę 1447 zł brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-10-25
Data udostępnienia: 2021-10-25

 

Wykonawcy 

 

Dodatkowe formaty załącznika nr 1 do SWZ - Jednolitego Europejskiego  Dokumentu Zamówienia

 

Zamawiający, dla wygody Wykonawców, niniejszym publikuje załącznik nr 1 do SWZ -JEDZ w wersji przygotowanej z użyciem witryny ESPD.uzp.gov.pl oraz dodatkowo w wersji MS Word . (załącznik nr 4)

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-10-18
Data udostępnienia: 2021-10-18

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-10-01
Data udostępnienia: 2021-10-01

 
 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
 
   Opracowanie 517 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego
 
Znak sprawy: IBE/34/2021
 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-27
Data udostępnienia: 2021-09-27