Przeprowadzenie, organizacja i koordynacja II edycji badania delfickiego

                 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Eliza Chomicka-Moszczyńska

Informację udostępniłaEliza Chomicka-Moszczyńska

Data wytworzenia: 2021-11-05
Data udostępnienia: 2021-11-05

 

                                                                     


     Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 21.10.2021
Data udostępnienia: 21.10.2021

 

 


 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 65 815,55 brutto
 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2021-10-21
Data udostępnienia: 2021-10-21 

 

 

 


 

Przesunięcie terminu składania ofert.

 

Zamawiający zdecydował o przedusunięciu terminu składania ofert.

Nowy termin to 21.101.2021 godz. 12.00.    Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Zmiana Ogłoszenia opublikowanego w BZP, stanowi załącznik nr 4

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-10-18
Data udostępnienia: 2021-10-18

 

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-10-15
Data udostępnienia: 2021-10-15

 


Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 

Przeprowadzenie, organizacja i koordynacja II edycji badania delfickiego

 

Znak sprawy: IBE/37/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2021  o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-10-11
Data udostępnienia: 2021-10-11
 

Dodatkowe informacje