Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce (SRK dla GWŚIR)

     Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-12-15
Data udostępnienia: 2021-12-15

 

   Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-11-19
Data udostępnienia: 2021-11-19

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 385 400,00 brutto
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-10-21
Data udostępnienia: 2021-10-19

 

Wykonawcy 

 

Przesunięcie terminu składania ofert

 

Zamawiający, na wniosek  Wykonawcy zdecydował o przesunięciu  terminu składania ofert.

Nowy termin to 19.11.2021 godz. 12.00.  Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.

Publikujemy treść  modyfikacji ogłoszenie przesłanego do TED. (załącznik nr 5).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-12
Data udostępnienia: 2021-11-12

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  Modyfikacja SWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  Niektóre z odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SWZ w trybie art. 137 ust. 1 ustawy. Jednocześnie publikujemy JEDZ  w kilku formatach do wyboru wykonawców.(patrz załącznikr nr 04)

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-04
Data udostępnienia: 2021-11-04

 
Szanowni Państwo,
 
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce (SRK dla GWŚIR)

 

   Znak sprawy: IBE/36/2021
 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-10-12
Data udostępnienia: 2021-10-12

Dodatkowe informacje