Opracowanie narzędzi walidacji i przeprowadzenie testowych walidacji kompetencji osób organizujących i przeprowadzających walidację

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i unieważnieniu części 3

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o ocenie oferty i unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 3.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2021-12-22
Data udostępnienia: 2021-12-22

 

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 i 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i  2.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2021-12-02
Data udostępnienia: 2021-12-02

 
 

     Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-11-10
Data udostępnienia: 2021-11-10

 

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia łącznie kwotę 186 861,60 brutto, tj. 62 287,20 zł na każdą z 3 części.
  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2021-11-10
Data udostępnienia: 2021-11-10

 

 


 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-08
Data udostępnienia: 2021-11-08
 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-05
Data udostępnienia: 2021-11-05
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 Opracowanie narzędzi walidacji i przeprowadzenie testowych walidacji kompetencji osób

organizujących i przeprowadzających walidację

Znak sprawy: IBE/35/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-02
Data udostępnienia: 2021-11-02

Dodatkowe informacje