Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 6 części

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska

Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska

Data wytworzenia: 2021-11-26
Data udostępnienia: 2021-11-26

Szanowni Państwo,

 

 

 

Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 

 

 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 15.11.2021
Data udostępnienia: 15.11.2021

 

 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w stosunku do: 
Części 1: 43 833,30 zł brutto
Części 2: 4 407,70 zł brutto
Części 3: 3 6551,57 zł brutto
Cześci 4: 3 191,44 zł brutto
Części 5: 3 1120,23 zł brutto
Częsci 6 : 8293,16 zł brutto
 
 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2021-11-15
Data udostępnienia: 2021-11-15 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zamawiający informuje, iż do każdego laptopa w CZĘŚCI 1 należy dostarczyć: Oprogramowanie (fabrycznie nowe, nieużywane): MS Office Standard 2019 Single Academic OPEN Licence (No level) (13 sztuk) lub równoważne. Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamówienia błędnie wskazał liczbę 14 sztuk. Natomiast w CZĘŚCI 2 zakup oprogramowania MS Office Standard 2019 nie jest przedmiotem zamówienia.
 
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-04
Data udostępnienia: 2021-11-04

 


 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów
i oprogramowania

w podziale na 6 części.

Znak sprawy: IBE/31/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-03
Data udostępnienia: 2021-11-03

Dodatkowe informacje