Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego, świadczenia serwisu dziennego oraz weekendowego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych, mieszczącym się p

  • Drukuj
   

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 2021-12-20
Data udostępnienia: 2021-12-20
                                                                                                               

 
                                                                                                                                            Wykonawcy
 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
Informację wytworzył: Łukasz Pleban 
Informację udostępnił: Łukasz Pleban
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.12.2021
Data udostępnienia: 14.12.2021

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 323 600,19 zł brutto.
 

Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 
 
Data wytworzenia: 2021-12-14
Data udostępnienia: 2021-12-14 

 


 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
  

„Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego, świadczenia serwisu dziennego oraz weekendowego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych, mieszczącym się przy ul. Górczewskiej 8
w Warszawie”

Znak sprawy: IBE/38/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Łukasz Pleban 
Informację udostępnił: Łukasz Pleban 
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-06
Data udostępnienia: 2021-12-06