Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 6 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2013-07-25
Data udostępnienia: 2013-07-25
Data modyfikacji

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniuOdpowiedzi na pytania.

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy odpowiedź na pytanie zadane przez jednego z Wykonawców (zestaw 2)

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniuOdpowiedzi na pytania. Zestaw 1.
 
Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1  publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania Wykonawców Zestaw 1 - szczegóły w załączniku nr 4. Pismo to zawiera w sobie jednocześnie drobną modyfikację SIWZ dokonaną w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:26.06.2013
Data udostępnienia:  26.06.2013
 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 

w nawiązaniu do poniższego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dni dzisiejszym w Suplemencie Elektronicznym D.U. UE (TED), w załączeniu publikujemy spakowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oraz treścią opublikowanego w TED ogłoszenia. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 06.06.2013
Data udostępnienia: 06.06.2013
Data modyfikacji:
Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że Instytut Badań Edukacyjnych wszczął postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 200 000 euro na:

 Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów. Znak sprawy: IBE/40/D/2013

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2013 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 
Poniżej zamieszczamy  treść wysłanego  do publikacji w dniu dzisiejszym ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 03.06.2013
Data udostępnienia: 03.06.2013
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje