Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora usług szkoleniowych w Polsce.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 12).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:16.11.2016

Data udostępnienia:16.11.2016


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 11).

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:14.10.2016

Data udostępnienia:14.10.2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 10).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 04-10-2016

 

Data udostępnienia: 04-10-2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 9).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia:30-09-2016

Data udostępnienia: 30-09-2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zapisów wzoru umowy dot. zaliczki oraz kwestii odsetek, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców (załącznik 7), Dodatkowo publikujemy modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik 8).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia:29-09-2016
Data udostępnienia: 29-09-2016


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 6).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:28-09-2016
Data udostępnienia: 28-09-2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3) zawierające również drobne modyfikacje SIWZ.  Dodatkowo publikujemy, materiał źródłowy wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik 4) oraz modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:22-09-2016
Data udostępnienia: 22-09-2016

  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

 

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora usług szkoleniowych w Polsce.

 

 Znak sprawy: IBE/5/2016


Termin składania ofert upływa w dniu 14 października 2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED pod nr  2016/S 171-310910 (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2016-09-08
Data udostępnienia:2016-09-08
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje