Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego.

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Informacja o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający, mając na względzie zapisy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp  - z powodu braku jakichkolwiek ofert.
Treść decyzji w załączeniu (załącznik nr 4).
 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:27-09-2016
Data udostępnienia: 27-09-2016

 


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:20-09-2016

 

Data udostępnienia: 20-09-2016

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego. Znak sprawy: IBE/7/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:15.09.2016

Data udostępnienia:15.09.2016

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje