Usługi doradcze w przygotowaniu i przetestowaniu 12 procedur dotyczących współpracy ministrów włączających kwalifikacje do ZSK z innymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:11.10.2016

Data udostępnienia:11.10.2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 08).

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:05.10.2016

Data udostępnienia:05.10.2016
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4). Udzielone odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację zapisów SIWZ (załączników do SIWZ). Dla wygody wykonawców załączamy zmodyfikowaną wersję wzoru umowy w trybie "zaznacz zmiany" oraz wersję finalną, z zaakceptowanymi zmianami (załączniki 6 i 7).
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp dokonuje modyfikacji terminu składania ofert. Nowy termin to 05 października 2016  godz. 15.00 . Otwarcie ofert będzie miało miejsce w tym samym dniu o godz. 15.30.
 
Publikujemy również treść ogłoszenia oblikowaną w BZP. (załącznik 5).  
 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:29-09-2016 
Data udostępnienia: 29-09-2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:29-09-2016 
Data udostępnienia: 29-09-2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Usługi doradcze

w przygotowaniu i przetestowaniu 12 procedur dotyczących współpracy ministrów włączających kwalifikacje do ZSK z innymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces.. Znak sprawy: IBE/8/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:23.09.2016

Data udostępnienia:23.09.2016

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje