Organizacja seminariów i spotkań - II przetarg.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:03.11.2016

Data udostępnienia:03.11.2016Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07).

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:26.10.2016

Data udostępnienia:26.10.2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ (załącznik 3) oraz ogłoszenia o zamówieniu (załącznik 4). Dodatkowo publikujemy  zmodyfikowany Załącznika nr 2 do OPZ (załącznik 5), oraz Załącznik do Formularza ofertowego - dokumenty te zawierają uaktualnione ilości poszczególnych typów wydarzeń (załącznik 6).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:20-10-2016

 

Data udostępnienia: 20-10-2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Organizacja seminariów i spotkań - II przetarg. Znak sprawy: IBE/14/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:17.10.2016

Data udostępnienia:17.10.2016

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje