Organizacja seminariów i spotkań – III przetarg

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:20.01.2017

Data udostępnienia:20.01.2017Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07).

 

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:09.12.2016

Data udostępnienia:09.12.2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 6).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 29-11-2016

 

Data udostępnienia: 29-11-2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23-11-2016
Data udostępnienia: 23-11-2016

 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18-11-2016
Data udostępnienia: 18-11-2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Sprostowanie
Zamawiający niniejszym dokonuje sprostowania daty składania ofert opublikowanej poniżej. Zgodnie z zapisami SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2016, a nie jak błędnie zapisano pierwotnie poniżej 12 grudnia 2016. (zapis został skorygowany).

 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:15.11.2016

Data udostępnienia: 15.11.2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Sprostowanie
Zamawiający niniejszym dokonuje korekty daty zapisanej w par. 9 SIWZ - zgodnie z opublikowanym  ogłoszeniem - oferta winna być ważna do 31.01.2017 r (a nie 2016 jak zapisano w SIWZ) . 

 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 08.11.2016

Data udostępnienia: 08.11.2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

 Organizacja seminariów i spotkań – III przetarg

  Znak sprawy: IBE/15/2016

 


Termin składania ofert upływa w dniu 09 grudnia 2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED pod nr  2016/S 214-389822 (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - dla wygody Wykonawców został załączony w 3 formatach do wyboru: pdf, doc  oraz spakowany xml.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowałZbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2016-11-05
Data udostępnienia:2016-11-05
Data modyfikacji:2016-11-07

Dodatkowe informacje