Realizacja terenowa badania Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2018. Badanie pilotażowe i badanie główne.

 

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:17.01.2017

Data udostępnienia:17.01.2017Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07). Wcześniej załączona informacja zawierała błąd (zamianę ceny w wierszu  4 i 5).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:16.12.2016

Data udostępnienia:16.12.2016Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Aktualizacja załącznika nr 2 do SIWZ - Informacja w sprawie grupy kapitałowej

Zamawiający załącza zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 - Informacja w sprawie grupy kapitałowej (patrz załącznik nr 6).
Przypominamy, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp oświadczenie to winno być złożone w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:14-12-2016 

 

Data udostępnienia: 14-12-2016


 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Sprostowanie

Zamawiający, niniejszym dokonuje sprostowania oczywiście błędnych odwołań znajdujących się w  par. 6 ust. 6 pkt. 2 i 3  SIWZ dotyczącego dokumentów wymaganych wraz z ofertą. Odwołania znajdujące się w tych punktach należy zwiększyć o 1, i tak odwołanie do ust. 5.1 należy traktować jak odwołanie do ust. 6.1, odwołanie do ust. 6 należy traktować jak odwołanie do ust. 7, zaś odwołania do ust.  7.1-7.4 należy traktować jak odwołania do ust. 8.1-8.4. 
 
 
Informację wytworzył: Joanna Kaźmierczak
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:13-12-2016 
Data udostępnienia: 13-12-2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Joanna Kaźmierczak
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09-12-2016 
Data udostępnienia: 09-12-2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:02-12-2016 
Data udostępnienia: 02-12-2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Realizacja terenowa badania Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2018. Badanie pilotażowe i badanie główne.

  Znak sprawy: IBE/16/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED pod nr 2016/S 218-396861 (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - dla wygody Wykonawców został załączony w formacie .doc.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowałZbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2016-11-11
Data udostępnienia:2016-11-11
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje