Dostawy oprogramowania specjalistycznego dla IBE.Wykonawcy

  

Zawiadomienie o anulowaniu decyzji w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I i V

 

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części I,  IV oraz  V


Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części I, IV i V. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 14).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:04.01.2017

Data udostępnienia:04.01.2017Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert
w odniesieniu do części II

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części II. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 13).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:21.12.2016

Data udostępnienia:21.12.2016

 

 Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert
w odniesieniu do części I, III i V

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części I, III i V. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 12).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:19.12.2016

 

Data udostępnienia:19.12.2016

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 11).

 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:13.12.2016

Data udostępnienia:13.12.2016Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10).

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:12-12-2016 

 

Data udostępnienia: 12-12-2016


Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 zdecydował o modyfikacji SIWZ. Zmiana polega na wyłączeniu z części I oprogramowania o nazwie MPlus i przesunięciu go do nowej V części.
Dla ułatwienia przygotowania oferty publikujemy zmodyfikowany  Formularz Ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia, oraz tabelę równoważności (załączniki 6-8).

Publikujemy również modyfikację ogłoszenia o zamówieniu. (załącznik 9).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09-12-2016 

 

Data udostępnienia: 09-12-2016

 Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3) zawierające również modyfikacje  w SIWZ - i  w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz  w  Formularzu Ofertowym. Dla ułatwienia przygotowania oferty publikujemy zmodyfikowany  Formularz Ofertowy (załącznik 4).

Publikujemy również modyfikację ogłoszenia o zamówieniu. (załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:07-12-2016 
Data udostępnienia: 07-12-2016

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Dostawy oprogramowania specjalistycznego dla IBE.   


 

   

 Znak sprawy: IBE/12/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:05.12.2016

Data udostępnienia:05.12.2016

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje