Zamówienia publiczne

Tytuł Opublikowano
Opracowanie 12 wniosków o włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 2018.04.04
Zakup sprzętu komputerowego dla projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. 2018.03.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - badanie sektorowe 2018.03.19
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2018.03.16
Stworzenie oraz uruchomienie strony internetowej zawierającej katalog metod stosowanych w walidacji efektów uczenia się 2018.03.02
Wykonanie pilotażowego wdrożenia wybranej Sektorowej Ramy Kwalifikacji w zakresie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. 2018.02.27
Zakup 63 komputerów przenośnych dla IBE 2018.02.20
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2018.02.16
Przygotowanie i dystrybucja publikacji i innych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.02.05
Analiza kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ZSK 2018.01.23
Ewaluacja funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK wraz z rekomendacjami - badania jakościowe 2018.01.17
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego w Polsce (SRK ZP) 2018.01.16
Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 2018.01.12
Stworzenie i uruchomienie narzędzi informatycznych „Baza Efektów Uczenia się ZSK” i „Moje Portfolio” 2018.01.11
Badanie dotyczące regionalnego zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wdrażania i rozwoju ZSK 2017.12.15
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce. 2017.11.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego -analiza kosztów funkcjonowania ZSK w ministerstwach 2017.11.24
Monitoring potencjału ZSK dla instytucji rynku pracy 2017.10.30
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.10.25
Organizacja podróży krajowych i międzynarodowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2017.10.19
Przygotowanie dla portalu ZSK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej w internecie oraz jej realizację 2017.10.17
Przeprowadzenie badania ilościowego Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. 2017.10.04
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg 2017.09.28
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg 2017.09.18
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora handlu w Polsce (SRKH). 2017.09.12
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Transport 2017.09.08
Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie gry planszowej dla uczestników szkoleń i seminariów oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 2017.09.05
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.08.17
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.08.10
Opracowanie aplikacji z filmami w polskim języku migowym, odnoszącymi się do trzech poradników ZSK 2017.08.07
Postawy i wybory edukacyjne – rola tradycji, różnice regionalne 2017.07.24
Opracowanie graficzne, techniczne, multimedialne i językowe publikacji i innych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym wersji elektronicznych zgodnych ze standardami WCAG 2.0 dla osób niedowidzących; a także druk, dostawa i dystrybucja oraz zapis 2017.07.12
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking (DT) oraz Service Blueprint (SB) dla instytucji wskazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych - II przetarg 2017.07.10
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody w Polsce (SRK Moda). 2017.06.28
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking (DT) oraz Service Blueprint (SB) dla instytucji wskazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych 2017.06.21
Świadczenie usług druku i fotokopiowania oraz dostarczanie przygotowanych materiałów do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane na terenie Warszaw 2017.06.21
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Handel 2017.06.20
Realizacji działań e-learningowych na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacj 2017.06.14
Usługi bieżącego sprzątania pomieszczeń, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych dla IBE. 2017.05.30
Realizacja badań jakościowych w ramach Badania instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych 2017.05.12
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Energetyka 2017.04.27
Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach – badania jakościowe i ilościowe 2017.04.26
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Rolnictwo 2017.03.10
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2017.03.10
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania 9 podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 2017.03.08
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2017.02.21
Reklama w gazetach ogólnopolskich 2017.02.13
Opracowanie, produkcja i dostawa zestawów seminaryjnych 2017.02.02
Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy 2017.01.25
Organizacja konferencji, debat i udziału w wydarzeniach zewnętrznych 2017.01.14
Dostawy oprogramowania specjalistycznego dla IBE. 2016.12.05
Badanie naukowe - Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych na podstawie danych z rejestrów publicznych, baz danych administracyjnych i baz danych egzaminacyjnych 2016.11.29
Realizacja animacji filmowych na potrzeby kampanii dla projektu ZSK 2016.11.25
Realizacja terenowa badania Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2018. Badanie pilotażowe i badanie główne. 2016.11.11
Organizacja seminariów i spotkań – III przetarg 2016.11.05
Dostawy sprzętu komputerowego dla IBE 2016.10.24
Organizacja seminariów i spotkań - II przetarg. 2016.10.17
Realizacja terenowa badania ilościowego poświęconych sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych_ 2016.10.13
CALL FOR TENDERS on consecutive and simultaneous interpreting services from Macedonian to English and vice versa 2016.10.09
Świadczenie usług fotokopiowania oraz dostarczanie skopiowanych materiałów do siedzib Instytutu Badań Edukacyjnych 2016.09.27
Usługi doradcze w przygotowaniu i przetestowaniu 12 procedur dotyczących współpracy ministrów włączających kwalifikacje do ZSK z innymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces. 2016.09.23
Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego. 2016.09.15
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora usług szkoleniowych w Polsce. 2016.09.08
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora budowlanego w Polsce 2016.09.08
Organizacja seminariów i spotkań 2016.09.01
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - pilotażowe wdrożenie SRK 2016.08.16
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - projekt cyfrowego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych 2016.07.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Usługi doradcze w przygotowaniu 12 procedur 2016.07.21

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 1.25 MB (+1.250) - afterLoad
Application 0.046 seconds (+0.046); 5.94 MB (+4.689) - afterInitialise
Application 0.062 seconds (+0.015); 7.84 MB (+1.906) - afterRoute
Application 0.287 seconds (+0.225); 18.10 MB (+10.256) - afterDispatch
Application 0.291 seconds (+0.004); 18.37 MB (+0.270) - beforeRenderModule mod_search (Szukaj)
Application 0.293 seconds (+0.002); 18.48 MB (+0.108) - afterRenderModule mod_search (Szukaj)
Application 0.294 seconds (+0.000); 18.47 MB (-0.010) - beforeRenderModule mod_menu (Menu główne)
Application 0.303 seconds (+0.010); 18.59 MB (+0.121) - afterRenderModule mod_menu (Menu główne)
Application 0.303 seconds (+0.000); 18.58 MB (-0.011) - beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.305 seconds (+0.002); 18.62 MB (+0.038) - afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.309 seconds (+0.004); 18.82 MB (+0.198) - afterRender

Użycie pamięci

18.84 MB (19,760,168 Bytes)

49 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `session_id` = 'efd0eda73cddf10e7fb8545b28ba4d6e'
 2. DELETE
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `time` < 1524316651
 3. SELECT `session_id`
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `session_id` = 'efd0eda73cddf10e7fb8545b28ba4d6e'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `h9io7_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('efd0eda73cddf10e7fb8545b28ba4d6e', 0, 1524317551)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `h9io7_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM h9io7_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM h9io7_menu AS m
    LEFT JOIN h9io7_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contenttemplater'
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 12. SELECT *
    FROM h9io7_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 13. SELECT id, home, template, s.params
    FROM h9io7_template_styles as s
    LEFT JOIN h9io7_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 14. SELECT a.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 15. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems
    FROM h9io7_categories as c
    LEFT JOIN h9io7_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    LEFT JOIN `h9io7_content` AS i
    ON i.`catid` = c.id
    AND i.state = 1
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=9
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.category.9'
    ORDER BY b.lft
 18. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM h9io7_content AS a
    LEFT JOIN h9io7_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN h9io7_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN h9io7_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 9
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 13:32:31')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 13:32:31')
    GROUP BY a.id
    ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
 19. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM h9io7_content AS a
    LEFT JOIN h9io7_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN h9io7_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN h9io7_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 9
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 13:32:31')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 13:32:31')
    GROUP BY a.id
    ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
 20. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_attachments'
 21. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1205
 22. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1205'
    ORDER BY b.lft
 23. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_attachments'
    ORDER BY b.lft
 24. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1205
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 25. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'edit'
    ORDER BY b.lft
 26. SELECT rules
    FROM h9io7_assets
    WHERE parent_id = 0
 27. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1205
    LIMIT 0, 1
 28. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1205
 29. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1198
 30. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1198'
    ORDER BY b.lft
 31. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1198
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 32. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1198
    LIMIT 0, 1
 33. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1198
 34. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1186
 35. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1186'
    ORDER BY b.lft
 36. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1186
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 37. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1186
    LIMIT 0, 1
 38. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1186
 39. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1182
 40. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1182'
    ORDER BY b.lft
 41. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1182
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 42. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1175
 43. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1175'
    ORDER BY b.lft
 44. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1175
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 45. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1175
    LIMIT 0, 1
 46. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1175
 47. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM h9io7_categories as c
    LEFT JOIN h9io7_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=9
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 48. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM h9io7_modules AS m
    LEFT JOIN h9io7_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN h9io7_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2018-04-21 13:32:32')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2018-04-21 13:32:32')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 119 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 49. UPDATE `h9io7_session`
    SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1524317551;s:18:\"session.timer.last\";i:1524317551;s:17:\"session.timer.now\";i:1524317551;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1524317552
    WHERE `session_id` = 'efd0eda73cddf10e7fb8545b28ba4d6e'

22 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych wg częstotliwości

Zaznacz tabele:
 1. 9 × SELECT b.rules FROM h9io7_assets AS a LEFT JOIN h9io7_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 2. 5 × SELECT a.*, u.name as creator_name FROM h9io7_attachments AS a LEFT JOIN h9io7_users AS u ON u.id = a.created_by
 3. 5 × SELECT created_by, catid FROM h9io7_content
 4. 5 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM h9io7_extensions
 5. 4 × SELECT id FROM h9io7_content
 6. 4 × SELECT title FROM h9io7_content
 7. 2 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM h9io7_content AS a LEFT JOIN h9io7_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN h9io7_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN h9io7_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN h9io7_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN h9io7_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 8. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM h9io7_modules AS m LEFT JOIN h9io7_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN h9io7_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 9. 1 × SELECT rules FROM h9io7_assets
 10. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM h9io7_categories as c LEFT JOIN h9io7_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 11. 1 × SELECT `data` FROM `h9io7_session`
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM h9io7_menu AS m LEFT JOIN h9io7_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM h9io7_extensions
 14. 1 × SELECT id, rules FROM `h9io7_viewlevels
 15. 1 × SELECT * FROM h9io7_languages
 16. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM h9io7_template_styles as s LEFT JOIN h9io7_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 17. 1 × SELECT `session_id` FROM `h9io7_session`
 18. 1 × SELECT a.rules FROM h9io7_assets AS a
 19. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems FROM h9io7_categories as c LEFT JOIN h9io7_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `h9io7_session` SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1524317551;s:18:\"session.timer.last\";i:1524317551;s:17:\"session.timer.now\";i:1524317551;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1524317552
 2. 1 × INSERT INTO `h9io7_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('efd0eda73cddf10e7fb8545b28ba4d6e', 0, 1524317551
 3. 1 × DELETE FROM `h9io7_session`