Zamówienia publiczne

Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2018.02.16
Przygotowanie i dystrybucja publikacji i innych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.02.05
Analiza kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ZSK 2018.01.23
Ewaluacja funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK wraz z rekomendacjami - badania jakościowe 2018.01.17
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego w Polsce (SRK ZP) 2018.01.16
Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 2018.01.12
Stworzenie i uruchomienie narzędzi informatycznych „Baza Efektów Uczenia się ZSK” i „Moje Portfolio” 2018.01.11
Badanie dotyczące regionalnego zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wdrażania i rozwoju ZSK 2017.12.15
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce. 2017.11.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego -analiza kosztów funkcjonowania ZSK w ministerstwach 2017.11.24
Monitoring potencjału ZSK dla instytucji rynku pracy 2017.10.30
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.10.25
Organizacja podróży krajowych i międzynarodowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2017.10.19
Przygotowanie dla portalu ZSK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej w internecie oraz jej realizację 2017.10.17
Przeprowadzenie badania ilościowego Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. 2017.10.04
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg 2017.09.28
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg 2017.09.18
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora handlu w Polsce (SRKH). 2017.09.12
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Transport 2017.09.08
Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie gry planszowej dla uczestników szkoleń i seminariów oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 2017.09.05
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.08.17
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.08.10
Opracowanie aplikacji z filmami w polskim języku migowym, odnoszącymi się do trzech poradników ZSK 2017.08.07
Postawy i wybory edukacyjne – rola tradycji, różnice regionalne 2017.07.24
Opracowanie graficzne, techniczne, multimedialne i językowe publikacji i innych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym wersji elektronicznych zgodnych ze standardami WCAG 2.0 dla osób niedowidzących; a także druk, dostawa i dystrybucja oraz zapis 2017.07.12
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking (DT) oraz Service Blueprint (SB) dla instytucji wskazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych - II przetarg 2017.07.10
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody w Polsce (SRK Moda). 2017.06.28
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking (DT) oraz Service Blueprint (SB) dla instytucji wskazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych 2017.06.21
Świadczenie usług druku i fotokopiowania oraz dostarczanie przygotowanych materiałów do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane na terenie Warszaw 2017.06.21
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Handel 2017.06.20
Realizacji działań e-learningowych na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacj 2017.06.14
Usługi bieżącego sprzątania pomieszczeń, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych dla IBE. 2017.05.30
Realizacja badań jakościowych w ramach Badania instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych 2017.05.12
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Energetyka 2017.04.27
Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach – badania jakościowe i ilościowe 2017.04.26
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Rolnictwo 2017.03.10
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2017.03.10
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania 9 podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 2017.03.08
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2017.02.21
Reklama w gazetach ogólnopolskich 2017.02.13
Opracowanie, produkcja i dostawa zestawów seminaryjnych 2017.02.02
Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy 2017.01.25
Organizacja konferencji, debat i udziału w wydarzeniach zewnętrznych 2017.01.14
Dostawy oprogramowania specjalistycznego dla IBE. 2016.12.05
Badanie naukowe - Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych na podstawie danych z rejestrów publicznych, baz danych administracyjnych i baz danych egzaminacyjnych 2016.11.29
Realizacja animacji filmowych na potrzeby kampanii dla projektu ZSK 2016.11.25
Realizacja terenowa badania Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2018. Badanie pilotażowe i badanie główne. 2016.11.11
Organizacja seminariów i spotkań – III przetarg 2016.11.05
Dostawy sprzętu komputerowego dla IBE 2016.10.24
Organizacja seminariów i spotkań - II przetarg. 2016.10.17
Realizacja terenowa badania ilościowego poświęconych sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych_ 2016.10.13
CALL FOR TENDERS on consecutive and simultaneous interpreting services from Macedonian to English and vice versa 2016.10.09
Świadczenie usług fotokopiowania oraz dostarczanie skopiowanych materiałów do siedzib Instytutu Badań Edukacyjnych 2016.09.27
Usługi doradcze w przygotowaniu i przetestowaniu 12 procedur dotyczących współpracy ministrów włączających kwalifikacje do ZSK z innymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces. 2016.09.23
Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego. 2016.09.15
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora usług szkoleniowych w Polsce. 2016.09.08
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora budowlanego w Polsce 2016.09.08
Organizacja seminariów i spotkań 2016.09.01
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - pilotażowe wdrożenie SRK 2016.08.16
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - projekt cyfrowego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych 2016.07.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Usługi doradcze w przygotowaniu 12 procedur 2016.07.21

Dodatkowe informacje