Zapytania ofertowe

Tytuł Opublikowano
Ekspertyza (dzieło) dotycząca rozwiązań wspierających i uelastyczniających wykonywanie zadań ministrów właściwych dla kwalifikacji wynikających z postanowień art. 36 ust. 1 ustawy o ZSK 2018.02.08
Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych 2018.02.08
Przeprowadzenie badania PISA 2018 w szkołach podstawowych i średnich na terenie Polski 2018.01.23
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS. 2018.01.18
Przeprowadzenie badania TIMSS 2019 w szkołach podstawowych 2018.01.18
Przeprowadzenie badanie i ocena sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2017 rok 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie umiejętności ekonomicznych (Financial Literacy) w badaniu głównym Programme for International Student Assessment (PISA 2018) 2017.12.15
Rekrutacja szkół do badania głównego Programme for International Student Assessment (PISA 2018) i kontrola badania 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie czytania i interpretacji (Reading) w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.15
Zakodowanie zawodów w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.12
Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji poprzez wykonanie i wyemitowanie: lokowania produktu w serialu, materiału w programie popularno-naukowym na antenie o profilu informacyjnym. 2017.12.01
Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę 2017.11.24
Audyt projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 2017.11.21
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych na podstawie badania ogólnopolskiego. 2017.11.08
Ogłoszenie o konkursie 2017.10.16
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku IBE - ogłoszenie 2 2017.09.29
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię - prace elektryczne 2017.09.15

Dodatkowe informacje