Zapytania ofertowe

Tytuł Opublikowano
I część zamówienia: Przygotowanie felietonu i rozmowy z ekspertami ds. ZSK w porannym paśmie. II część zamówienia: Przygotowanie i emisja reportażu w programie popularno-naukowym. 2018.04.26
OGŁOSZENIE III Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.25
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.04.23
Przygotowanie analizy i rekomendacji dotyczących zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności, w szczególności weryfikacja pod kątem formalnoprawnym procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie ich zgodności 2018.04.20
Przygotowanie 2 ekspertyz z zakresu krótkich krótkich charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego 2018.04.20
II tura - Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.04.19
Audyt grantu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy ramowej podpisanej z CEDEFOP 2018.04.16
Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi dla Instytutu Badań Edukacyjnych - zamówienie podzielone na częśći 2018.04.13
OGŁOSZENIE II Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.09
Zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.03.30
Zakup 32 abonamentów telefonii komórkowej wraz z aparatami 2018.03.30
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny Reading w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/82/2018 2018.03.23
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny przyrody w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/81/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.03.22
Ekspertyza (dzieło) dotycząca rozwiązań wspierających i uelastyczniających wykonywanie zadań ministrów właściwych dla kwalifikacji wynikających z postanowień art. 36 ust. 1 ustawy o ZSK 2018.02.08
Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych 2018.02.08
Przeprowadzenie badania PISA 2018 w szkołach podstawowych i średnich na terenie Polski 2018.01.23
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS. 2018.01.18
Przeprowadzenie badania TIMSS 2019 w szkołach podstawowych 2018.01.18
Przeprowadzenie badanie i ocena sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2017 rok 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie umiejętności ekonomicznych (Financial Literacy) w badaniu głównym Programme for International Student Assessment (PISA 2018) 2017.12.15
Rekrutacja szkół do badania głównego Programme for International Student Assessment (PISA 2018) i kontrola badania 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie czytania i interpretacji (Reading) w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.15
Zakodowanie zawodów w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.12
Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji poprzez wykonanie i wyemitowanie: lokowania produktu w serialu, materiału w programie popularno-naukowym na antenie o profilu informacyjnym. 2017.12.01
Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę 2017.11.24
Audyt projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 2017.11.21
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych na podstawie badania ogólnopolskiego. 2017.11.08
Ogłoszenie o konkursie 2017.10.16
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku IBE - ogłoszenie 2 2017.09.29
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię - prace elektryczne 2017.09.15

Dodatkowe informacje