Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa usług programistycznych związanych z uruchomieniem oprogramowania do wspierania samorządów w monitorowaniu efektów kształcenia formalnego Jolanta Rzęsista 903
Realizacja terenowa badania jakościowego poświęconego sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo Jolanta Rzęsista 646
Ekspertyza dotycząca optymalnych metod zastosowania ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK Jolanta Rzęsista 666
Ewaluacja ex post dotycząca naboru podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości w systemie ZSK zakończonego w czerwcu 2017 Jolanta Rzęsista 639
Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej analizy doświadczeń we wdrażaniu systemu ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego w aspekcie budowania relacji i współpracy między podmiotami zaangażowanymi w proces ewaluacji Jolanta Rzęsista 463
Przygotowanie ekspertyzy (dzieła) dotyczącego przeglądu systemów monitorowania pod kątem możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jolanta Rzęsista 488
Przeprowadzenie pilotażowego badania według standardów opisanych w „Arkuszu obserwacji procesu walidacji” oraz przygotowanie raportu zbiorczego, zawierającego wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania. Jolanta Rzęsista 475
Wsparcia w projekcie Impada przy realizacji ostatniego etapu projektu. Jolanta Rzęsista 390
Realizacja terenowa badania jakościowego poświęconego sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo Jolanta Rzęsista 457
Ekspertyza dotycząca delegowania zadań publicznych, zawierająca propozycje rozwiązań dla ministrów właściwych dla kwalifikacji w zakresie delegowania przy wykonywaniu zadań nałożonych ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Jolanta Rzęsista 431

Dodatkowe informacje