Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Instytutu Badań Edukacyjnych składa się z następujących elementów usytuowanych po lewej stronie tzw. Menu głównym:

 • Strona główna
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Status prawny
 • Organizacja
 • Przedmiot działania
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna
 • Rejestry i archiwa
 • Majątek
 • Kontrole
 • Zapytania ofertowe
 • Zapytania ofertowe zakończone
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowania zakończone
 • Praca w IBE
 • Udostępnianie informacji
 • Redakcja
 • Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dot. Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Menu.

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie można skopiować lub wydrukować.

W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący Szukaj, umożliwiający szybsze wyszukanie żądanej informacji. Aby z niego skorzystać, należy w pustym polu wpisać słowo kluczowe, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk „Enter”. Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się wszystkie wyniki wyszukiwania.

Strona główna zawiera link w menu, Strona główna którego kliknięcie umożliwia połączenie się ze stroną główną BIP.

 

Strona podmiotowa Instytutu Badań Edukacyjnych jest zgodna z:

a) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Dodatkowe informacje