Przedmiot działania

Przedmiot działania

Obszar działalności Instytutu obejmuje nauki społeczne i humanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i jej powiązania z rynkiem pracy, a także dydaktyki ogólnej, dydaktyk szczegółowych ze wszystkich dziedzin edukacyjnych oraz rozwoju intelektualnego człowieka, zdobywania przez niego wiedzy, rozwijania kompetencji wraz z ich uwarunkowaniami.

Do podstawowej działalności Instytutu należy:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W związku z prowadzoną działalnością Instytut może:

 1. upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 3. opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
 4. prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
 5. prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;
 6. prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
 7. wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych i pomiarowych;
 8. prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
 9. Instytut może ponadto wykonywać inne zadania z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej określone w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64).

[Źródło: Statut Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r.]

 

Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Grzegorz Maryniec
Data wytworzenia: 25.09.2009
Data udostępnienia: 25.09.2009
Data modyfikacji: 09.01.2019
 

Dodatkowe informacje