Zamówienia publiczne

Tytuł Opublikowano
Wdrożenie zmian dotyczących aplikacji Moje Portfolio po badaniu użytkowników 2022.10.06
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m. st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów w okresie 12 miesięcy 2022.10.04
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 3 częściach. IBE/31/2022 2022.09.26
Opracowanie 203 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2022.09.23
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania IBE/33/2022 2022.09.09
Modernizacja innowacyjnego narzędzia służącego do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w ZSK (system Odznaka+) oraz wdrożenie na wskazanej infrastrukturze serwerowej zmodernizowanego systemu Odznaka+ 2022.08.24
Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2023 2022.08.08
Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa. 2022.08.08
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania – w 4 częściach 2022.07.05
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów 2022.06.27
Najem drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą ich serwisu oraz usługą polegającą na uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń. 2022.06.01
Organizacja i koordynacja badania delfickiego 2022.05.26
Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników aplikacji z zakresu automatycznego wspomagania działów i przedsiębiorstw z obszaru HR" 2022.05.12
Kontrola realizacji terenowej głównego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC 2022.05.05
Wykonanie trzech projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji 2022.04.26
Opracowanie 314 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2022.03.25
Badanie rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) 2022.03.14
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów 2022.03.10
Zamówienie na realizację badania dotyczącego testu zestawów efektów uczenia się, w tym opracowania narzędzi walidacji i przeprowadzenia testowych walidacji kompetencji osób organizujących walidację w ramach ZSK 2022.03.10
Usługa polegająca na realizacji badania eksperckiego pn. „Zarządzanie obszarem edukacji dorosłych na poziomie regionalnym – strategie, programy, działania” 2022.03.02
Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w instytucjach edukacyjnych (w podziale na 2 części) 2022.02.25
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce”. 2022.02.10
Druk i dostawa publikacji 2022.02.10
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2022.02.04
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych (Warszawa, ul. Górczewska 8) 2022.01.31
Badanie fokusowe/usability engineering 2022.01.27
Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się – III przetarg 2022.01.27
Terenowa realizacja badania „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze przetwórstwa żywności oraz w sektorze komunikacji marketingowej” (badanie sektorowe) 2022.01.24
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingowej w Polsce 2022.01.13
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przetwórstwa żywności w Polsce”. 2022.01.12
Przetarg nieograniczony. Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych 2021.12.10
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS 2021.12.08
Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego, świadczenia serwisu dziennego oraz weekendowego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych, mieszczącym się p 2021.12.06
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 6 części 2021.11.03
Opracowanie narzędzi walidacji i przeprowadzenie testowych walidacji kompetencji osób organizujących i przeprowadzających walidację 2021.11.02
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce (SRK dla GWŚIR) 2021.10.12
Przeprowadzenie, organizacja i koordynacja II edycji badania delfickiego 2021.10.11
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - Pilotażowe wdrożenie wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w instytucjach edukacyjnych 2021.09.29
Opracowanie 517 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2021.09.27
Realizacja badania jakościowego pn. „Instytucjonalny wymiar uczenia się dorosłych na poziomie lokalnym” 2021.09.24
Terenowa realizacja badania jakościowego pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze gospodarowania wodą użytkową” (badanie sektorowe) 2021.09.23
Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań odbiorców aplikacji ułatwiającej opisywanie kwalifikacji i przypisywanie im poziomu PRK” 2021.09.14
Wykonanie narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa - "Wirtualny Asystent" 2021.09.08
Przygotowanie i przeprowadzenie płatnych kampanii informacyjno-promocyjnych w internecie oraz działania content marketingowe 2021.09.03
Zamówienie na badanie użyteczności oraz zaprojektowanie i nadzór nad wdrożeniem zmian dot. aplikacji: Moje Portfolio i Moja Walidacja 2021.09.03
Wsparcie realizacji badań w projekcie ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK 2021.08.04
Dostosowanie narzędzia interkonektor POLON do ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0 2021.07.26
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce”. 2021.07.20
Udoskonalenie dwóch narzędzi cyfrowych: Mojego Portfolio i Mojej Walidacji. 2021.07.13
Dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2021.07.13
Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się 2021.07.07
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - wskazanie kolejnych branż, gdzie można opracować Sektorowe Ramy Kwalifikacji 2021.06.30
Przygotowanie, realizacja i montaż filmów animowanych oraz materiałów audiowizualnych 2021.06.18
Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (II przetarg) 2021.05.21
Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się 2021.05.20
Terenowa realizacja badania jakościowego pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze odzysku materiałowego surowców” (badanie sektorowe) 2021.05.17
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SRK dla OMS). 2021.05.14
Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - III przetarg 2021.05.13
Zakup i dostawa macierzy dyskowej, 8 dysków do macierzy oraz laptopa wraz z oprogramowaniem 2021.04.29
Stworzenie narzędzia pozwalającego na opracowanie "Map kwalifikacji" w oparciu o Sektorowe Ramy Kwalifikacji 2021.04.19
Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2021.04.19
Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - II przetarg 2021.04.15
Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych 2021.04.09
Stworzenie koncepcji kreatywnej, realizacja i opublikowanie łącznie 4 filmów o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) na wybranych kanałach 2021.03.24
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - “Wirtualny Asystent” 2021.03.22
Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) 2021.03.18
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - Wykonanie kompletu narzędzi walidacji dla wybranych kwalifikacji rynkowych, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się 2021.03.12
Zakup i dostawa laptopów oraz sprzętu/akcesoriów komputerowych – w 4 częściach 2021.03.09
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych– „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce 2021.03.05
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - Zbadanie zapotrzebowania użytkowników i pilotaż narzędzi cyfrowych oraz wdrożenie zmian w narzędziach cyfrowych 2021.03.02
Wsparcie w realizacji badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje 2021.02.11
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części) 2021.01.25
Wsparcie w realizacji dwóch części badań, tj. badania uczestnictwa dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako elementu otoczenia ZSK (część 1) oraz badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w 2020.12.30
IBE/76/2020 Organizacja i przeprowadzenie 32 warsztatów jednodniowych wykorzystujących podejście Design thinking (DT) oraz 70 godzin konsultacyjnych dla projektu ZRK2 2020.12.30
IBE/74/2020 Organizacja i przeprowadzenie 28 warsztatów online z zakresu Design thinking (DT) oraz maksymalnie 112 godzin konsultacyjnych dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. 2020.12.17
Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi. 2020.12.11
Opracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2020.12.11
IBE/73/2020 Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych mieszczącego się przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie 2020.12.03
IBE/66/2020 Organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń zewnętrznych i spotkań roboczych 2020.11.27
Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-edukacyjnych Znak sprawy: IBE/69/2020 2020.11.25
Realizacja kampanii reklamowej w prasie i w internecie dotycząca Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2020.11.10
Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego ICCS 2022 2020.10.29
IBE/68/2020 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 8 części 2020.10.22
Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń warstwy dostępowej LAN w podziale na 3 części. 2020.10.08
„Przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego pn.: Rola pracodawców w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego - nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu”. Znak sprawy: IBE/62/2020 2020.09.29
Organizacja i przeprowadzenie od 24 do 28 warsztatów online z zakresu Design thinking (DT) oraz maksymalnie 224 godzin konsultacyjnych dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 2020.09.28
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w sieci reklamowej w wiodącej w Polsce wyszukiwarce internetowej oraz w mediach społecznościowych na profilach Zamawiającego, dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2020.09.14
Zakup powierzchni reklamowej do publikacji artykułów sponsorowanych dotyczących Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji w wybranych mediach. Znak sprawy: IBE/54/2020 2020.09.07
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 4 części. Znak sprawy: IBE/61/2020 2020.09.04
Dialog techniczny dotyczący: opracowania narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 2020.09.03
IBE/59/2020 Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze oświaty i wychowania 2020.08.28
Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC) - III postępowanie 2020.08.26
Usługi tłumaczenia specjalistycznego/naukowego pisemnego i ustnego. 2020.08.14
Narzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk) 2020.07.30
Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie”. Znak sprawy: IBE/53/2020. 2020.07.15
Karty kompetencji. Narzędzie wspierające opisy kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się 2020.07.10
IBE/49/2020 Wykonanie narzędzia analitycznego, umożliwiającego analizę dużej liczby kwalifikacji, ich porządkowanie i systematyzowanie 2020.07.08
IBE/46/2020 Wykonanie aplikacji interkonektor „ELA” 2020.06.26
Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie 2020.06.25
IBE/44/2020 Realizacja dwóch badań jakościowych pt.“Badanie funkcjonowania PZZJ i IC oraz relacji między nimi” oraz “Badania użytkowników kwalifikacji” 2020.06.10
Abonament na usługi sportowe i rekreacyjne. Znak sprawy: IBE/48/2020 2020.06.10
Przygotowanie opisów transferowalnych zestawów efektów uczenia się 2020.05.20
IBE/41/2020 Wykonanie aplikacji otwartej "Ścieżki rozwoju" 2020.05.20
Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę 2020.05.07
IBE/33/2020 Wykonanie aplikacji otwartej „Kompas” oraz aplikacji otwartej „Szkolnictwo branżowe” 2020.04.30
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 3 części. 2020.04.29
Zakup i dostawa foteli biurowych, krzeseł biurowych, kontenerów podbiurkowych, biurek i szaf. 2020.04.20
Świadczenie usług fotokopiowania i druku materiałów na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2020.04.15
„Konsultowanie opisów kwalifikacji ze środowiskiem branżowym – przygotowanie 88 recenzji w podziale na 7 części”. 2020.04.08
„Identyfikacja działań innowacyjnych przedsiębiorstw na rzecz uczenia się pracowników, podwyższania i potwierdzania przez nich kompetencji” – BADANIE SEKTOROWE IV - BADANIE CASE STUDY. Znak sprawy: IBE/20/2020 2020.03.20
IBE/10/2020 Studium wykonalności narzędzia wspomagającego doradztwo zawodowe i wspomagającego osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji 2020.03.12
Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora Nieruchomości w Polsce. Znak sprawy: IBE/16/2020 2020.03.09
Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze oświaty i wychowania 2020.02.24
Aktualizacja procedur wspierających ministrów właściwych w realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2020.02.17
Wykonanie Sektorowych Map Kwalifikacji w oparciu o Sektorowe Ramy Kwalifikacji (w podziale na 2 części) 2020.02.13
Dialog Techniczny dotyczący: Identyfikacja dobrych praktyk innowacyjnych przedsiębiorstw na rzecz uczenia się pracowników, podwyższania i potwierdzania przez nich kompetencji 2020.02.11
Stworzenie animacji filmowych upowszechniających Katalog Metod Walidacji, Bazę Dobrych Praktyk i Moje Portfolio 2019.12.18
Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych 2019.12.02
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części. 2019.11.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora nieruchomości w Polsce 2019.11.27
Aplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników - Aktywne Formularze ( II postępowanie) 2019.11.21
Modernizacja systemu informatycznego ZRK 2019.11.08
Pilotaż rozwiązania grupowania kwalifikacji wraz z grupowaniem kwalifikacji 2019.11.08
Remont pomieszczenia na salę do badań fokusowych wraz z dostawą i instalacją sprzętu audio – video 2019.11.05
Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PISA 2021 2019.11.05
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 5 części. 2019.10.28
Zakup 3 bezterminowych licencji programu PS IMAGO PRO. 2019.10.18
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego – wykonanie sektorowej mapy kwalifikacji w oparciu o sektorową ramę kwalifikacji 2019.10.18
Przeprowadzenie terenowej realizacji badania ilościowego ,,Uczenie się dorosłych Polaków'' 2019.10.16
Przeprowadzenie 50 wzorcowych procesów opisów kwalifikacji rynkowych - inkubator kwalifikacji 2019.10.16
Stworzenie aplikacji składającej się z 3 narzędzi i wspierającej wdrożenie walidacji w ramach ZSK oraz rozwój i integracja z tą aplikacją narzędzi Moje Portfolio i Baza Efektów Uczenia się ZSK. 2019.10.08
Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego – IV postępowanie 2019.09.24
Realizacja badania pn. „Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania szkół branżowych I stopnia w kontekście wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” 2019.09.10
Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PIRLS 2021. IBE/36/2019 2019.08.30
Aplikacja interkonektor "LOQ" 2019.08.29
Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Górnictwa (SRKG) - II postępowanie 2019.08.28
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego aktualizacji procedur wspierających ministrów (...) 2019.08.16
Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych oraz wynajmie sal fokusowych 2019.07.26
Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Energetyki (SRKE) 2019.07.26
Przeprowadzenie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych w grupie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 lat. 2019.07.26
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 3 części. 2019.07.22
Aplikacja do zarządzania kwalifikacjami 2019.07.08
Badanie potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników ZRK 2019.07.02
Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - III postępowanie 2019.06.10
Opracowanie aplikacji internetowej do gromadzenia, monitorowania i sprawozdawczości dla IC/PZZJ 2019.06.06
Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w 2 sektorach - Badanie Sektorowe II - Badania Ilościowe. 2019.05.29
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części. 2019.05.23
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pilotażowe dostosowanie trzech wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 2019.05.15
Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych wraz z wynajmem sal fokusowych. 2019.05.14
Analiza interesariuszy ZRK - wykonanie całościowej analizy interesariuszy ZRK i podmiotu prowadzącego ZRK, jako otoczenia społecznego rejestru i podmiotu prowadzącego 2019.05.07
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II postępowanie 2019.04.26
Analiza kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ZSK 2019.04.26
Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora (SRKG) górnictwa 2019.04.23
Opracowanie 470 syntetycznych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych opisanych w podstawach programowych kształcenia w zawodach 2019.04.19
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie min. 10 zestawów efektów uczenia się z zakresu umiejętnośc 2019.04.11
Zakup i dostawa 3 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2019.04.04
Wsparcie Instytucji do pełnienia funkcji IC i PZZJ. Warsztaty z Zarządzania Zmianą na potrzeby instytucji certyfikujących oraz Podmiotów Zewnętrznego Zapewnienia Jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2019.04.01
Wsparcie Instytucji do pełnienia funkcji PZZJ. Warsztaty z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2019.04.01
Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - II postępowanie 2019.03.25
Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z usługami dodatkowymi na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2019.03.13
Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i energetyki 2019.03.12
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m. st. Warszawy 2019.03.08
Abonament na usługi sportowe i rekreacyjne. 2019.03.07
Opracowanie i wykonanie aplikacji – Aktywne formularze. 2019.03.04
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora energetyki w Polsce 2019.03.04
Opracowywanie 20 opisów innowacyjnych kwalifikacji rynkowych wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji, w podziale na dwie części ( cz. 1- motoryzacja, cz. 2 przemysł chemicz 2019.02.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - „Przygotowanie analizy interesariuszy jako otoczenia społecznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) i podmiotu prowadzącego ZRK.” 2019.02.26
Wykonanie pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie lub Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce 2019.02.25
Organizacja i przeprowadzenie badań z zakresu User Experience 2019.02.20
Druk, magazynowanie i dystrybucja publikacji oraz innych materiałów IBE. 2019.02.06
Opracowanie innowacyjnych narzędzi wspierających wdrożenie rozwiązań z zakresu walidacji. 2019.01.28
Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych – II postępowanie. 2019.01.16
Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2018.12.22
Realizacja badania eksploracyjnego dotyczącego stosowania bilansu kompetencji. 2018.12.18
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) - II postępowanie 2018.12.18
Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.12.12
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 20 części. 2018.12.10
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2018.12.04
Usługi tłumaczenia specjalistycznego/naukowego pisemnego i ustnego 2018.11.30
Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa - II postępowanie 2018.11.26
Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części) 2018.11.19
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce 2018.11.16
Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa 2018.11.09
Druk i dystrybucja publikacji IBE 2018.10.31
Świadczenie dla Zamawiającego usług programistycznych oraz utrzymania systemu informatycznego - Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 2018.10.30
Opracowywanie 10 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 2 części) 2018.10.30
Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa). 2018.10.19
Przygotowanie opisów transferowalnych zestawów efektów uczenia się z zakresu komunikowania się w miejscu pracy 2018.10.15
Konsultowanie opisów kwalifikacji ze środowieskiem branżowym - przygotowanie 100 recenzji przez ekspertów. 2018.10.15
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem). 2018.10.09
Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części. 2018.10.04
Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych). 2018.10.03
Realizacja animacji filmowych w technice whiteboard na potrzeby kampanii dla projektu ZSK 2018.09.28
Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach – Badanie sektorowe I – badania jakościowe 2018.09.17
Wykonanie, magazynowanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych 2018.09.04
Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych komputerów przenośnych (laptopy), oprogramowania, słuchawek, plecaków na laptopy 2018.08.31
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking, Service Design Thinking oraz Service Blueprint 2018.08.31
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce 2018.08.29
Opracowanie i uruchomienie innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych 2018.08.14
Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych 2018.08.14
Realizacji działań public relations mających na celu upowszechnienie idei i rezultatów projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta projektu 2018.08.10
Świadczenie usług fotokopiowania na potrzeby IBE 2018.07.26
Przygotowanie i dostawa gry karcianej w wersji papierowej i on-line na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniają 2018.07.16
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - SRK Przemysł chemiczny 2018.07.10
Organizacja wydarzeń, seminariów, szkoleń i warsztatów 2018.07.10
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego 2018.07.06
Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych - II przetarg. 2018.07.03
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora motoryzacji w Polsce (SRK Moto). 2018.07.03
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w sieci reklamowej wiodącej w Polsce wyszukiwarki internetowej, oraz w mediach społecznościowych na profilach Zamawiającego, dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 2018.06.21
Zapewnienie udziału w wydarzeniach zewnętrznych 2018.06.21
Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części) Znak sprawy: IBE/19/2018 2018.05.30
Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych. 2018.05.25
Dialog techniczny - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora motoryzacji w Polsce. 2018.04.27
Dialog techniczny - wykonanie innowacyjnego narzędzia online do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych. 2018.04.27
Organizacja wydarzeń, seminariów, szkoleń, warsztatów, briefingów prasowych – w 2 częściach 2018.04.24
Opracowanie 12 wniosków o włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 2018.04.04
Zakup sprzętu komputerowego dla projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. 2018.03.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - badanie sektorowe 2018.03.19
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2018.03.16
Stworzenie oraz uruchomienie strony internetowej zawierającej katalog metod stosowanych w walidacji efektów uczenia się 2018.03.02
Wykonanie pilotażowego wdrożenia wybranej Sektorowej Ramy Kwalifikacji w zakresie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. 2018.02.27
Zakup 63 komputerów przenośnych dla IBE 2018.02.20
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2018.02.16
Przygotowanie i dystrybucja publikacji i innych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.02.05
Analiza kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ZSK 2018.01.23
Ewaluacja funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK wraz z rekomendacjami - badania jakościowe 2018.01.17
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego w Polsce (SRK ZP) 2018.01.16
Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 2018.01.12
Stworzenie i uruchomienie narzędzi informatycznych „Baza Efektów Uczenia się ZSK” i „Moje Portfolio” 2018.01.11
Badanie dotyczące regionalnego zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wdrażania i rozwoju ZSK 2017.12.15
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce. 2017.11.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego -analiza kosztów funkcjonowania ZSK w ministerstwach 2017.11.24
Monitoring potencjału ZSK dla instytucji rynku pracy 2017.10.30
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.10.25
Organizacja podróży krajowych i międzynarodowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2017.10.19
Przygotowanie dla portalu ZSK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej w internecie oraz jej realizację 2017.10.17
Przeprowadzenie badania ilościowego Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. 2017.10.04
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg 2017.09.28
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg 2017.09.18
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora handlu w Polsce (SRKH). 2017.09.12
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Transport 2017.09.08
Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie gry planszowej dla uczestników szkoleń i seminariów oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 2017.09.05
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.08.17
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017.08.10
Opracowanie aplikacji z filmami w polskim języku migowym, odnoszącymi się do trzech poradników ZSK 2017.08.07
Postawy i wybory edukacyjne – rola tradycji, różnice regionalne 2017.07.24
Opracowanie graficzne, techniczne, multimedialne i językowe publikacji i innych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym wersji elektronicznych zgodnych ze standardami WCAG 2.0 dla osób niedowidzących; a także druk, dostawa i dystrybucja oraz zapis 2017.07.12
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking (DT) oraz Service Blueprint (SB) dla instytucji wskazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych - II przetarg 2017.07.10
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody w Polsce (SRK Moda). 2017.06.28
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu Design Thinking (DT) oraz Service Blueprint (SB) dla instytucji wskazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych 2017.06.21
Świadczenie usług druku i fotokopiowania oraz dostarczanie przygotowanych materiałów do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane na terenie Warszaw 2017.06.21
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Handel 2017.06.20
Realizacji działań e-learningowych na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacj 2017.06.14
Usługi bieżącego sprzątania pomieszczeń, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych dla IBE. 2017.05.30
Realizacja badań jakościowych w ramach Badania instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych 2017.05.12
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Energetyka 2017.04.27
Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach – badania jakościowe i ilościowe 2017.04.26
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Rolnictwo 2017.03.10
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2017.03.10
Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania 9 podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 2017.03.08
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego 2017.02.21
Reklama w gazetach ogólnopolskich 2017.02.13
Opracowanie, produkcja i dostawa zestawów seminaryjnych 2017.02.02
Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy 2017.01.25
Organizacja konferencji, debat i udziału w wydarzeniach zewnętrznych 2017.01.14
Dostawy oprogramowania specjalistycznego dla IBE. 2016.12.05
Badanie naukowe - Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych na podstawie danych z rejestrów publicznych, baz danych administracyjnych i baz danych egzaminacyjnych 2016.11.29
Realizacja animacji filmowych na potrzeby kampanii dla projektu ZSK 2016.11.25
Realizacja terenowa badania Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2018. Badanie pilotażowe i badanie główne. 2016.11.11
Organizacja seminariów i spotkań – III przetarg 2016.11.05
Dostawy sprzętu komputerowego dla IBE 2016.10.24
Organizacja seminariów i spotkań - II przetarg. 2016.10.17
Realizacja terenowa badania ilościowego poświęconych sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych_ 2016.10.13
CALL FOR TENDERS on consecutive and simultaneous interpreting services from Macedonian to English and vice versa 2016.10.09
Świadczenie usług fotokopiowania oraz dostarczanie skopiowanych materiałów do siedzib Instytutu Badań Edukacyjnych 2016.09.27
Usługi doradcze w przygotowaniu i przetestowaniu 12 procedur dotyczących współpracy ministrów włączających kwalifikacje do ZSK z innymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces. 2016.09.23
Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego. 2016.09.15
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora usług szkoleniowych w Polsce. 2016.09.08
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora budowlanego w Polsce 2016.09.08
Organizacja seminariów i spotkań 2016.09.01
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - pilotażowe wdrożenie SRK 2016.08.16
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - projekt cyfrowego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych 2016.07.27
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Usługi doradcze w przygotowaniu 12 procedur 2016.07.21

Dodatkowe informacje