Zamówienia publiczne

Tytuł Opublikowano
Zakup biletów lotniczych i krajowych na krajowe i międzynarodowe przewozy wraz z usługami dodatkowymi na potrzeby IBE 2023.06.06
Badania zapotrzebowania na kompetencje na potrzeby Analizy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności (AZ-ZKU) (badania typu foresight) 2023.05.30
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, projektorów i oprogramowania w 2 częściach. 2023.05.12
Realizacja badania jakościowego pn. “Instytucjonalny wymiar pozaformalnego uczenia się języka polskiego przez dorosłych migrantów i migrantki przymusowe z Ukrainy”. 2023.04.20
Wdrożenie zmian w narzędziu elektronicznym Moja Walidacja po badaniu użytkowników 2023.04.17
Organizacja i koordynacja badania delfickiego 2023.04.13
Inkubator kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji - II postępowanie 2023.04.05
Tłumaczenia specjalistyczne naukowe pisemne i ustne na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2023.03.10
Zapewnienie usług Ekspertów przy opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Cyberbezpieczeństwa (SRK Cyber) - II postępowanie 2023.03.08
Opracowanie 201 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2023.03.08
"Modernizacja narzędzia do Zarządzania kwalifikacjami” oraz “Dostosowanie przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK)" 2023.03.08
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Raportu z porównania wybranych kwalifikacji z edukacji formalnej funkcjonujących w systemie kształcenia zawodowego w Ukrainie z kwalifikacjami z polskiego systemu szkolnictwa branżow 2023.03.08
Inkubator kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji 2023.03.02
Organizacja wydarzeń, seminariów, warsztatów i spotkań roboczych w formule stacjonarnej lub online 2023.02.15
Stworzenie portalu „Małe ZRK” oraz narzędzia „Wiem co umiem” – II postępowanie 2023.01.25
Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi – III postępowanie Znak sprawy: IBE/06/2023 2023.01.24
Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się 2023.01.19
Badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników ZRK 2023.01.13
Stworzenie portalu "Małe ZRK" oraz narzędzia "Wiem co umiem" 2022.12.29
Zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów i Ekspertów przy opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Cyberbezpieczeństwa 2022.12.27
Usługi koordynatora terenowego badań ilościowych projekcie pn. „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej” 2022.12.23
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy: IBE/52/2022 2022.12.23
Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi – II postępowanie Znak sprawy: IBE/53/2022 2022.12.22
Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania w budynku IBE (ul. Górczewska 8 w Warszawie) oraz w biurze Pionu Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE (ul. Nowogrodzka 47a w Warszawie) 2022.12.12
Badania User Experience portalu ZSK i ZRK 2022.12.12
Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa. Postępowanie wykonawcze nr 2. 2022.12.09
Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi Znak sprawy: IBE/44/2022 2022.12.07
Opracowanie 100 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2022.11.30
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS Znak sprawy: IBE/46/2022 2022.11.28
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, tabletów, telewizorów, monitorów, akcesoriów i oprogramowania w 4 częściach. Znak sprawy: IBE/43/2022 2022.11.25
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 9 częściach. Znak sprawy IBE/39/2022 2022.11.14
Badania rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w szkołach ponadpodstawowych 2022.11.09
Realizacja badania jakościowego UX dla wdrażanych rozwiązań informatycznych 2022.11.04
Znak sprawy: IBE/27/2022_UW_1 2022.10.26
Wykonanie aplikacji webowej wspierającej opisywanie kwalifikacji oraz przypisywanie poziomu PRK z wykorzystaniem modeli AI 2022.10.24
Wdrożenie zmian dotyczących aplikacji Moje Portfolio po badaniu użytkowników 2022.10.06
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m. st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów w okresie 12 miesięcy 2022.10.04
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 3 częściach. IBE/31/2022 2022.09.26
Opracowanie 203 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2022.09.23
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania IBE/33/2022 2022.09.09
Modernizacja innowacyjnego narzędzia służącego do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w ZSK (system Odznaka+) oraz wdrożenie na wskazanej infrastrukturze serwerowej zmodernizowanego systemu Odznaka+ 2022.08.24
Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2023 2022.08.08
Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa. 2022.08.08
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania – w 4 częściach 2022.07.05
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów 2022.06.27
Najem drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą ich serwisu oraz usługą polegającą na uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń. 2022.06.01
Organizacja i koordynacja badania delfickiego 2022.05.26
Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników aplikacji z zakresu automatycznego wspomagania działów i przedsiębiorstw z obszaru HR" 2022.05.12
Kontrola realizacji terenowej głównego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC 2022.05.05
Wykonanie trzech projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji 2022.04.26
Opracowanie 314 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2022.03.25
Badanie rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) 2022.03.14
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów 2022.03.10
Zamówienie na realizację badania dotyczącego testu zestawów efektów uczenia się, w tym opracowania narzędzi walidacji i przeprowadzenia testowych walidacji kompetencji osób organizujących walidację w ramach ZSK 2022.03.10
Usługa polegająca na realizacji badania eksperckiego pn. „Zarządzanie obszarem edukacji dorosłych na poziomie regionalnym – strategie, programy, działania” 2022.03.02
Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w instytucjach edukacyjnych (w podziale na 2 części) 2022.02.25
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce”. 2022.02.10
Druk i dostawa publikacji 2022.02.10
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2022.02.04
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych (Warszawa, ul. Górczewska 8) 2022.01.31
Badanie fokusowe/usability engineering 2022.01.27
Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się – III przetarg 2022.01.27
Terenowa realizacja badania „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze przetwórstwa żywności oraz w sektorze komunikacji marketingowej” (badanie sektorowe) 2022.01.24
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingowej w Polsce 2022.01.13
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przetwórstwa żywności w Polsce”. 2022.01.12
Przetarg nieograniczony. Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych 2021.12.10
Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych 2018.08.14

Dodatkowe informacje