Zapytania ofertowe

Tytuł Opublikowano
IBE/242/2024 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu motywu (theme) do biblioteki Bootstrap oraz szablonu witryny dla CMS Wordpress bazującego na wykonanym motywie Bootstrap dla portalu: kwalifikacje.gov.pl 2024.06.07
IBE/284/2024 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby IBE 2024.06.07
IBE/264/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich – szkolenia nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom 2024.05.29
IBE/189/2024 - Przeprowadzenie 195 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów w obszarze psychiatrii 2024.04.26
IBE/191/2024 - Przeprowadzenie 195 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów w obszarze pomocy psychologicznej, obejmującej psychoterapię 2024.04.26
IBE/131/2024 Wykonanie usług graficznych dla wybranych publikacji badawczo-analitycznych Zamawiającego 2024.04.19
IBE/167/2024 Zakup i dostawa artykułów higienicznych i chemicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2024.04.17
IBE/172/2024 Kodowanie odpowiedzi na pytania otwarte w badaniu pilotażowym PISA 2025 - rozumowanie w przedmiotach przyrodniczych (science) 2024.04.17
IBE/125/2024 Wsparcie eksperckie i przeprowadzenie prac analitycznych przy wypracowaniu skali do mierzenia postawy wobec uczenia się w dorosłości oraz narzędzia do badania poczucia skuteczności w obszarze uczenia się 2024.04.09
IBE/157/2024 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne materiałów metodycznych do “Programu wspierania rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym” 2024.04.04
IBE/120/2024 Testy WCAG 2024.04.03
IBE/160/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie, niezależnie od siebie, przez 3 ekspertów łącznie 135 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców dzieci w obszarze wsparcia w sytuacji zaburzeń (...) 2024.04.02
IBE/153/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie, niezależnie od siebie, przez 3 ekspertów łącznie 135 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców dzieci w obszarze trudności edukacyjnych i wychowawczych (...) 2024.04.02
IBE/150/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie, niezależnie od siebie, przez 3 ekspertów łącznie 135 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców dzieci w obszarze logopedii oraz przygotowanie raportu (...) 2024.03.27
IBE/104/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług doradczych, w szczególności w zakresie wsparcia i doradztwa w zakresie tworzenia modułów szkoleniowych w tematyce tranzycja na rynek pracy, z wykorzystaniem metody EDUScrum (...) 2024.03.25
IBE/124/2024 Badanie podłoża problemów z czytaniem i możliwego remedium 2024.03.25
IBE/132/2024 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych do programu szkolenia dla nauczycieli pn. “Wspieranie rozwoju językowego uczniów z doświadczeniem migracji - nauczanie języka polskiego jako obcego” 2024.03.19
IBE/94/2024 Naprawa instalacji odgromowej budynku Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie 2024.03.07
IBE/96/2024 Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie koordynatora programu szkoleniowego pn. “Wspieranie rozwoju językowego uczniów z doświadczeniem migracji - nauczanie języka polskiego jako obcego” 2024.03.05
IBE/68/2024 Usługa polegająca na organizacji i realizacji terenowej części badania pn. “Konteksty uczenia się nieformalnego w dorosłości” 2024.03.04
IBE/5/2024 Ekspertyza dotycząca wypracowania propozycji formułowania komunikatów o wynikach realizowanych badań 2024.02.21
IBE/35/2024 „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez ekspertów ( maksymalnie 13 osób) po 15 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów w obszarze pomocy psychologicznej (... 2024.01.31
IBE/2/2024 Testy WCAG 2024.01.25
IBE/23/2024 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów w obszarze psychiatrii oraz przygotowanie raportu pisemnego z każdej przeprowadzonej konsultacji 2024.01.23
IBE/1069/2023 Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 2023.12.06
IBE/1033A/2023 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w 2024 r. 2023.12.05
IBE/1047/2023Najem laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi 2023.11.30
IBE/996/2023 Zakup wraz z dostawą kart podarunkowych zasilonych określoną kwotą do badania głównego TALIS 2024 2023.11.27
IBE/930/2023 Przygotowanie szkoleń asynchronicznych dla nauczycieli z zakresu realizacji treści podstawy programowej przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” oraz ich udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 2023.10.31
IBE/803/2023 Przeprowadzenie przez 5 osób (2 osoby dla części I zamówienia, 3 osoby dla III części zamówienia) po 15 godzin konsultacji każda osoba, dających łącznie dla całości zamówienia 75 godzin konsultacji dla nauczycieli (...) - II postępowanie 2023.10.24
IBE/796/2023 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez ekspertów (6 osób) po 30 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów w obszarze pomocy (...) - II postępowanie 2023.10.23
IBE/790/2023 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów w obszarze psychiatrii oraz przygotowanie raportu pisemnego (..) - II postępowanie 2023.10.18
IBE/875/2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie transkrypcji z nagrań audio wywiadów indywidualnych (IDI). 2023.10.18
IBE/803/2023 Przeprowadzenie przez 10 osób (3 osoby dla części I zamówienia, 3 osoby dla części II zamówienia, 4 osoby dla III części zamówienia) po 15 godzin konsultacji każda osoba, dających łącznie dla całości zamówienia 150 godzin konsultacji (...) 2023.10.09
IBE/790/2023 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów w obszarze psychiatrii oraz przygotowanie raportu pisemnego z każdej przeprowadzonej konsultacji 2023.09.29
IBE/796/2023 „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez ekspertów (10 osób) po 30 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów w obszarze pomocy psychologicznej (...) 2023.09.27
IBE/476/2023 Koordynacja i realizacja strategii PR projektu, opracowywanej i realizowanej wspólnie przez IBE, MEiN i UNICEF 2023.07.18
IBE/401/2023 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z korzystania z narzędzi analitycznych SAS i warsztatów dla 5 pracowników IBE 2023.07.17
IBE/466/2023 Analiza językowa treści wykorzystywanych przez czatbot, sformułowanie zaleceń opartych na zasadach prostego języka oraz przygotowanie uproszczonych wersji wybranych tekstów 2023.07.14
IBE/399/2023 Badanie eksperymentalne „social class salience” 2023.07.06
IBE/414/2023 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nagranie 25 filmów 40-minutowych na potrzeby kursu online. 2023.07.05
IBE/226/2023 Przygotowanie layoutów i projektów graficznych serii, projekt okładek, skład i łamanie 6 tomów książek popularno-naukowych 2023.06.23
IBE/247/2023 Przygotowanie Raportu z porównania wybranych kwalifikacji kształcenia zawodowego w Ukrainie i w Polsce 2023.04.27
IBE/258/2023 Testy WCAG 2023.04.27
IBE/195/2023 Wsparcie badania jakościowego pn „Niepowodzenia i osiągnięcia edukacyjne w perspektywie nastolatków” 2023.04.25
IBE/180/2023 Zakup i dostawa artykułów higienicznych i chemicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2023.03.30
IBE/137A/2023 Świadczenie usług fotokopiowania na potrzeby IBE oraz realizowanych przez zespóły IBE projektów 2023.03.21
IBE/118/2023 Modernizacja narzędzia informatycznego obsługującego opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych i przeprowadzenie dla niego testów bezpieczeństwa 2023.03.15
IBE/101/2023 Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2023.02.23
IBE/81/2023 WCAG dla aplikacji webowej “Moje Portfolio 2023.02.22
IBE/82/2023 Testy i re-testy bezpieczeństwa aplikacji webowej „Moje Portfolio” 2023.02.20
IBE/55/2023 Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 2023.02.08
IBE/762/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup, montaż, instalację i konfigurację nowego automatycznego depozytora na klucze z zastosowaniem elektronicznej ewidencji - II postępowanie 2023.02.03
IBE/49/2023 Ekspertyza dotycząca analizy prowadzonych na świecie badań zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności 2023.02.03
IBE/8/2023 Przeprowadzenie rekrutacji 150 szkół do badania głównego TIMSS 2023 2023.01.16
IBE/762/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup, montaż, instalację i konfigurację nowego automatycznego depozytora na klucze z zastosowaniem elektronicznej ewidencji 2022.12.13
IBE/710/2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby IBE 2022.12.08
IBE/716/2022 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w 2023 r. 2022.12.06
IBE/663/2022 Udostępnienie systemu dla infolinii w celu zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów informacyjnych 2022.11.23
IBE/633/2022 Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem traffic TV, czyli ekranów na dworcach PKP oraz w komunikacji miejskiej, przede wszystkim w miastach wojewódzkich 2022.11.22
IBE/439/2022 Przygotowanie narzędzi walidacji oraz ich pilotaż dla wskazanych 3 projektów kwalifikacji rynkowych dla nauczycieli wraz z raportem i prezentacją podsumowującą do każdego z pilotowanych projektów 2022.09.29
IBE/337/2022 Świadczenie usług programistycznych dla narzędzia informatycznego obsługującego opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 2022.08.22
IBE/218/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy treści wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2022.06.23
IBE/118/2022 Wprowadzenie do elektronicznej bazy w oprogramowaniu DME danych z zeszytów testowych i ankiet uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także arkuszy podwójnego kodowania w międzynarodowym badaniu ICCS 2022 2022.04.07
IBE/80/2022 Redakcja językowa podręczników i materiałów postdiagnostycznych z obszaru psychologii 2022.03.17
IBE/61/2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów chemicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2022.03.08
IBE/45/2022 Badanie podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) i Ministrów Właściwych (MW) w zakresie doskonalenia organizacji procesów zewnętrznego zapewniania jakości oraz adekwatnych narzędzi 2022.02.15
IBE/376/2021 Wykonanie redakcji językowej publikacji zwartych o charakterze naukowym i popularnonaukowym w obszarze psychologii - II postępowanie 2022.02.01
IBE/376/2021 Wykonanie redakcji językowej publikacji zwartych o charakterze naukowym i popularnonaukowym w obszarze psychologii 2022.01.11
IBE/383/2021 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego oprogramowania MAXQDA 2022: Standard, Non-Profit, Single-User licence, Perpetual - 6 licencji oprogramowania w najnowszej dostępnej stabilnej wersji (licencja wieczysta) 2021.12.28
IBE/361/2021 Druk publikacji upowszechniającej wiedzę nt. ZSK oraz ICCS. Publikacja zostanie wydana w formie autorskiego notesu zawierającego wkładki tematyczne w nakładzie: 1500 szt. (ZSK) oraz 3250 szt. (ICCS) 2021.12.08
IBE/354/2021 Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za okres 12 miesięcy kończący się na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r. 2021.12.01
IBE/348/2021 Zakup wraz z dostawą przedpłaconych elektronicznych kart podarunkowych zasilonych określoną kwotą 2021.11.19
IBE/290/2021 Ekspertyza dotycząca analizy zagranicznych metod wspierania opisywania i oceny kwalifikacji służących pełnej lub częściowej automatyzacji tych procesów - II postępowanie 2021.11.04
IBE/322/2021 Przeprowadzenie rekrutacji 248-300 szkół do badania głównego PISA 2022 2021.10.27
IBE/301/2021 Przeprowadzenie rekrutacji 170 szkół do badania głównego i wsparcie realizacji badania ankietowego online wśród nauczycieli w ramach badania głównego ICCS 2022 2021.10.11
IBE/290/2021 Ekspertyza dotycząca analizy zagranicznych metod wspierania opisywania i oceny kwalifikacji służących pełnej lub częściowej automatyzacji tych procesów 2021.10.05
IBE/275/2021 Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 2021.09.20
IBE/250/2021 Zakup wraz z dostawą przedpłaconych elektronicznych kart podarunkowych zasilonych określoną kwotą 2021.09.03
IBE/245/2021 Ekspertyza informatyczna dotycząca przygotowania dokumentacji technicznej i kodu oprogramowania pozwalającego na przetwarzanie ustalonego zakresu zanonimizowanych danych surowych do postaci zgodnej ze specyfikacją przedstawioną (...) 2021.08.25
IBE/221/2021 Wykonanie transkrypcji z nagrań audio wywiadów indywidualnych (IDI) realizowanych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. 2021.07.28
IBE/189/2021 Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa dla 7 aplikacji/komponentów. 2021.07.09
IBE/170/2021 Kodowanie odpowiedzi uczniów na pytania otwarte w badaniu PIRLS 2021 (kodowanie pytań z rozumienia czytanego tekstu) - Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu - II postępowanie 2021.06.17
IBE/81/2021 Opracowanie grafik do materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat) w normie rozwojowej, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) 2021.06.17
IBE/175/2021 Wsparcie realizacji projektu interwencji badawczej z elementami partycypacyjnymi “Opiekuję się – pracuję” 2021.06.15
IBE/176/2021 Wprowadzenie do elektronicznej bazy w oprogramowaniu DME danych z zeszytów testowych i ankiet uczniów, ankiet rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także arkuszy podwójnego kodowania w międzynarodowym badaniu PIRLS 2021 (...) 2021.06.07
IBE/180/2021 Zamówienie na dostosowanie kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy – specjalizacja w zakresie rolnictwa ekologicznego” do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2021.06.04
IBE/170/2021 Kodowanie odpowiedzi uczniów na pytania otwarte w badaniu PIRLS 2021 (kodowanie pytań z rozumienia czytanego tekstu) - Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu 2021.06.02
IBE/172/2021 Kodowania odpowiedzi na pytania otwarte w badaniu pilotażowym PISA 2022 - kreatywne myślenie 2021.06.01
IBE/155/2021 Przeprowadzenie 10 jednodniowych seminariów informacyjnych oraz 120 godzin indywidualnych konsultacji on-line przeznaczonych dla przedstawicieli uczelni wyższych zainteresowanych opisywaniem syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (...) 2021.05.20
IBE/9/2021 Wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych, dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym – VI postępowanie 2021.04.30
IBE/9/2021 Wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych, dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym – V postępowanie. 2021.04.13
IBE/69/2021 Przeprowadzenie 10 jednodniowych seminariów informacyjnych oraz 120 godzin indywidualnych konsultacji on-line przeznaczonych dla przedstawicieli uczelni wyższych zainteresowanych opisywaniem syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (...) 2021.03.31
IBE/67/2021 Ekspertyza dot. walidacji w szkolnictwie wyższym w Austrii 2021.03.29
IBE/9/2021 Wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych, dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym – IV postępowanie. 2021.03.29
IBE/58/2021 Kontrola realizacji terenowej pilotażu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC 2021.03.26
IBE/9/2021 Wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych w podziale na 6 części - III postępowanie 2021.03.09
IBE/56/2021 Wspieranie realizacji badań PISA 2022 i PIRLS 2021 2021.02.26
IBE/9/2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych w podziale na 7 części (...) - II postępowanie 2021.02.08
IBE/28/2021 Testy WCAG 2021.02.01
IBE/362/2020 Realizacja terenowa badania dotyczącego sposobów wspierania rozwiązań z zakresu uczenia się przez całe życie – lifelong learning (LLL) w otoczeniu ZSK w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego 2021.01.15
IBE/355/2020 Rekrutacja szkół do badania głównego PIRLS 2021 - II postępowanie 2021.01.13
IBE/9/2021 Wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych w podziale na 10 części 2021.01.12
IBE/1/2021 Usługa świadczenia telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych 2021.01.11
IBE/359/2020 Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2020.12.29
IBE/355/2020 Rekrutacja szkół do badania głównego PIRLS 2021 2020.12.29
IBE/354/2020 Rekrutacja szkół do badania pilotażowego PISA 2022 2020.12.29
IBE/283/2020 Opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat) w normie rozwojowej, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnos 2020.11.20
IBE/322/2020 Nawiązanie kontaktu umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy on-line z osobami realizującymi badania ankietowe 2020.11.19
IBE/260/2020 Zakup i dostawa artykułów higienicznych i chemicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych - II postępowanie 2020.10.21
IBE/286/2020 Rekrutacja szkół do badania pilotażowego PISA 2022 2020.10.16
IBE/287/2020 Rekrutacja szkół do badania pilotażowego ICCS 2022 2020.10.16
IBE/260/2020 Zakup i dostawa artykułów higienicznych i chemicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2020.10.02
IBE/244/2020 Testy bezpieczeństwa informatycznego dla aplikacji webowej „Moja Walidacja” 2020.09.30
IBE/236/2020 Wykonanie interaktywnej animacji o całkowitej długości 5 minut na potrzeby projektu. 2020.09.11
IBE/227/2020 Realizacja jakościowego badania eksploracyjnego mającego na celu pogłębienie zrozumienia dwóch obszarów w kontekście LLL: etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć oraz digitalizacji osiągnięć. 2020.09.03
IBE/163/2020 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej scenariuszy finansowania walidacji w instytucjach certyfikujących i aktualizowania informacji w źródłach finansowania walidacji w Polsce. 2020.06.26
IBE/171/2020 Pilotażowe dostosowanie kwalifikacji uregulowanych „Przewodnik górski klasy III-I na obszar Beskidów” oraz „Przewodnik górski klasy III-I na obszar Sudetów” do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2020.06.19
IBE/152/2020 Pilotażowe dostosowanie kwalifikacji uregulowanej „Przewodnik górski klasy III na obszar Tatr” do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2020.06.19
IBE/123/2020 Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania dotyczącego stanu świadomości społeczeństwa na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2020.05.12
IBE/100/2020 Opracowanie ekspertyzy mającej na celu aktualizację stosowanych w IBE rozwiązań z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym 2020.05.07
IBE/107/2020 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie 15 wywiadów indywidualnych pogłębionych IDI przez dwóch moderatorów 2020.05.06
IBE/84/2020 Usługa polegająca na realizacji usług White Hat SEO, mających na celu pozycjonowanie witryny projektowej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - kwalifikacje.edu.pl, zakładające osiągnięcie wysokich pozycji w wyszukiwarce Google 2020.04.08
IBE/86/2020 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wytycznych do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych uzupełnionych o wybrane fragmenty opisu kwalifikacji. 2020.03.31
IBE/82/2020 Usługa polegająca na druku publikacji upowszechniającej wiedzę nt. ZSK. Publikacja zostanie wydana w formie autorskiego notesu zawierającego wkładki tematyczne. 2020.03.26
IBE/51/2020 Usługa, polegająca na przeprowadzeniu projektu interwencji badawczej "Doradcy zawodowi w szkole podstawowej" 2020.03.11
IBE/37/2020 Ekspertyza dotycząca nazywania kwalifikacji uregulowanych oraz sposobów ich oznaczania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). 2020.02.18
IBE/14/2020 Pilotażowe dostosowanie kwalifikacji uregulowanej "Przewodnik górski klasy II i I na obszar Tatr" do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2020.01.23
IBE/347/2019 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanych inwestycji pt. ”Przebudowa pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów” oraz „R 2020.01.10
IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”. - III postępowanie 2019.12.30
IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”. - II postępowanie 2019.12.20
IBE/367/2019 Bieżące prace wspierające Kierownika projektu oraz Field Managera w działaniach w czasie przeprowadzania badania głównego PISA 2021 oraz badania PIRLS 2021 (przed i w czasie okienka badawczego). 2019.12.16
IBE/368/2019 Świadczenie usług w zakresie monitorowania mediów polskich 2019.12.16
IBE/383/2019 „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania finansowego za lata 2019-2020” 2019.12.13
IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”. 2019.12.12
IBE/365/2019 Modernizacja centrali telefonicznej dla projektu pn. „Rozbudowa sieci LAN i infrastruktury informatycznej na potrzeby naukowo-badawcze w budynku Instytut Badań Edukacyjnych, zlokalizowanym w Warszawie, ul.Górczewska 8. 2019.12.05
IBE/360/2019 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych. 2019.12.04
IBE/348/2019 Rekrutacja szkół do badania pilotażowego PISA I PIRLS. Rekrutacja odbędzie się między 10 grudnia 2019 roku a 30.03.2020 roku w siedzibie IBE ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. 2019.11.28
IBE/347/2019 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanych inwestycji pt. ”Przebudowa pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów” (...) 2019.11.18
IBE/220/2019 Pilotażowe dostosowanie wybranej kwalifikacji uregulowanej "Doradca rolniczy" do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji III postępowanie 2019.11.14
IBE/250/2019 Realizacja usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta zewnętrznego w badaniu jakościowym pn. "Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania branżowych szkół I stopnia" - III postępowanie 2019.10.28
IBE/284/2019 Usługa, polegająca na wykonaniu prac programistyczno-graficznych, dotyczących zaprojektowania i wykonania Bazy wiedzy (Vademecum walidacji) 2019.10.18
IBE/286/2019 Ekspertyza dotycząca uznawania efektów uczenia się na wybranym uniwersytecie w Niemczech 2019.10.11
IBE/285/2019 Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca zakresu informowania na stronie internetowej instytucji certyfikującej wobec obowiązku zawartego w art. 47 ust. 4 ustawy o ZSK. 2019.10.11
IBE/289/2019 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej innowacyjności w Polsce (z uwzględnieniem wpływów zagranicznych) oraz roli kwalifikacji innowacyjnych z sektorów motoryzacji i przemysłu chemicznego w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2019.10.07
IBE/250/2019 Realizacja usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta zewnętrznego w badaniu jakościowym pn. "Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania branżowych szkół I stopnia" - II postępowanie 2019.09.26
IBE/250/2019 Realizacja usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta zewnętrznego w badaniu jakościowym pn. Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania branżowych szkół I stopnia 2019.09.10
IBE/245/2019 Zakup foteli i krzeseł biurowych oraz kontenerów podbiurkowych. 2019.09.04
IBE/238/2019 Wykonanie raportu dotyczącego kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa 2019.08.28
IBE/231/2019 Przygotowanie i realizacja od 8 do 10 webinarów (w zależności od potrzeb Zamawiającego) w planowanym okresie wrzesień 2019 – marzec 2020 r. 2019.08.26
IBE/220/2019 Pilotażowe dostosowanie wybranej kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy” do wymagań ustawy ZSK - II postępowanie 2019.08.16
IBE/216/2019 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej analizy możliwości wykorzystania uczenia maszynowego do automatycznego wspomagania dialogu z użytkownikami ZRK 2019.08.09
IBE/86/2019 Wykonanie badań bezpośrednich w 2 grupach dzieci SPE wśród 30 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia. 2019.08.09
IBE/218/2019 Zakup mediów na portalu YouTube na zaproponowanym przez Wykonawcę kanale 2019.08.08
IBE/220/2019 Pilotażowe dostosowanie dwóch wybranych kwalifikacji uregulowanych "Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń" oraz "Doradca rolniczy" do wymagań ustawy o ZSK 2019.07.31
IBE/200/2019 Usługa ekspercka - ekspert z zakresu kreatywności PISA 2021 2019.07.25
IBE/178/2019 Zamówienie na ekspertyzę (dzieło) dotyczącą zakresu informowania na stronie internetowej instytucji certyfikującej wobec obowiązku zawartego w art. 47 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2019.07.08
IBE/186/2019 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w różnych miejscowościach na terenie kraju. 2019.07.05
IBE/86/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich w 2 grupach dzieci SPE wśród 50 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia - V postępowanie 2019.07.05
IBE/176/2019 Ekspertyza dotycząca wymagań kompetencyjnych wobec osób obsługujących system czyli osób zaangażowanych w proces walidacji efektów uczenia się, z uwzględnieniem opracowania rekomendacji do stworzenia profili kompetencyjnych 2019.07.03
IBE/175/2019 Wyłonienie 11 Wykonawców do wprowadzania danych w badaniu głównym TIMSS 2019. 2019.07.02
IBE/86/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich i bezpośrednich w 7 grupach dzieci SPE wśród 145 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia.- IV postępowanie 2019.06.18
IBE/165/2019 Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2019.06.13
IBE/141/2019 Opracowanie 10. zestawów efektów uczenia się z zakresu umiejętności podstawowych 2019.06.10
IBE/122/2019 Zakodowanie zadań otwartych z przyrody w badaniu głównym TIMSS 2019 -II postępowanie 2019.06.06
IBE/137/2019 Realizacja warsztatów prowadzonych techniką design thinking oraz badania pilotażowego w celu opracowania nowej wersji Metody Bilansu Kompetencji. 2019.06.05
IBE/103/2019 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w 2 regionach Polski. - III postępowanie 2019.06.03
IBE/128/2019 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ekspertyza dotycząca źródeł finansowania walidacji efektów uczenia się w Polsce, z których mogą skorzystać osoby prywatne i instytucje. 2019.05.24
IBE/86/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich i bezpośrednich w 8 grupach dzieci SPE wśród 175 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia.- III postępowanie 2019.05.23
IBE/103/2019 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w 2 regionach Polski. - II postępowanie 2019.05.21
IBE/122/2019 Zakodowanie zadań otwartych z matematyki i przyrody w badaniu głównym TIMSS 2019 2019.05.13
IBE/86/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich i bezpośrednich w 9 grupach dzieci SPE wśród 220 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia. - II postępowanie 2019.04.30
IBE/103/2019 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w 4 regionach Polski. 2019.04.19
IBE/114/2019 Ekspertyza prawna dotycząca wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne. 2019.04.12
IBE/80/2019 Testy bezpieczeństwa dla systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 2019.03.28
IBE/23/2019 Usługa, polegająca na prowadzeniu przez ekspertów seminariów informacyjnych dla szkół wyższych, których celem jest praktyczne wsparcie uczelni w opracowywaniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa 2019.03.27
IBE/86/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich i bezpośrednich w 12 grupach dzieci SPE wśród 360 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia. 2019.03.26
IBE/41/2019 Kontrola przeprowadzania badania w szkołach w badaniu głównym TIMSS 2019 2019.03.18
IBE/23/2019 Usługa, polegająca na prowadzeniu przez ekspertów seminariów informacyjnych dla szkół wyższych, których celem jest praktyczne wsparcie uczelni w opracowywaniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa 2019.03.11
IBE/42/2019 Wykonanie recenzji opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego (język opisów: polski i angielski) 2019.03.06
IBE/50/2019 Wykonywanie transkrypcji z nagrań audio wywiadów indywidualnych oraz z nagrań audio-video wywiadów grupowych. 2019.02.27
IBE/30/2019 Aplikacja interkonektor "POLon" 2019.02.22
IBE/17/2019 Zakup wraz z dostawą przedpłaconych elektronicznych kart podarunkowych zasilonych określoną kwotą - II edycja 2019.02.14
IBE/5/2019 Analiza istniejących rozwiązań opisujących grupowanie kwalifikacji - ekspertyza dotycząca automatycznej analizy i porównywania kwalifikacji w celu ich grupowania 2019.02.12
IBE/23/2019 Usługa, polegająca na prowadzeniu przez ekspertów seminariów informacyjnych dla szkół wyższych, których celem jest praktyczne wsparcie uczelni w opracowywaniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa 2019.01.28
IBE/6/2019 Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler) 2019.01.25
IBE/17/2019 Zakup wraz z dostawą przedpłaconych elektronicznych kart podarunkowych zasilonych określoną kwotą 2019.01.24
IBE/362/2018 Przygotowanie analizy i rekomendacji dotyczących zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności 2019.01.24
IBE/2/2019 Usługi programistyczne związane z rozwojem narzędzia Bazy dobrych praktyk w zakresie walidacji i zapewniania procesu nadawania kwalifikacji 2019.01.11
IBE/378/2018 Opracowanie narzędzia informatycznego do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk) 2019.01.11
IBE/376/2018 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystywania informacji z systemów monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych w rejestrach kwalifikacji w wybranych krajach europejskich w oparciu o dane administracyjne 2019.01.08
IBE/374/2018 Ekspertyza (dzieło) dotyczące kompetencji osób zajmujących się świadczeniem usług doradczych, m.in. doradztwem zawodowym, doradztwem personalnym w różnego rodzaju instytucjach, podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych 2019.01.03
IBE/354/2018 Przygotowanie ekspertyzy (dzieła) zawierającej wytyczne do tworzenia nazw kwalifikacji nadawanych w szkolnictwie wyższym (6-8 poziom PRK) i tłumaczeń tych nazw na język angielski wraz zaleceniami dotyczącymi tłumaczenia nazw własnych uczelni 2018.12.10
IBE/348/2018 Wykonanie i dostawa materiałów wystawienniczych. 2018.11.26
335/2018 Opracowanie recenzji metodycznych podstaw programowych kształcenia w zawodach – ocena zgodności z założeniami Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji oraz poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. 2018.11.22
OGŁOSZENIE II Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler). 2018.11.19
Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat IBE/264A/2018 - druga edycja 2018.11.05
Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler). 2018.10.31
Przeprowadzenie rekrutacji szkół do badania głównego TIMSS 2019 2018.10.31
IBE/288/2018 Przygotowanie ekspertyzy (analizy) dotyczącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz. 986, 1475) dotyczących zakresu oceny formalnej wszystkich typów wniosków prowadzonej 2018.10.22
IBE/284/2018 Opracowanie ekspertyzy (dzieło) dotyczącej uprawnień podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji do przetwarzania (analizowania) i udostępniania informacji zbieranych od instytucji certyfikujących (IC) i podmiotów zewnętrznego zap 2018.10.22
Przetestowanie sposobu użycia itemów testowych wśród 300 dzieci w wieku 5;0-17;0 lat – IBE/265A/2018 2018.10.16
Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat – IBE/264A/2018 2018.10.16
Badanie eksploracyjne nt. potwierdzania efektów uczenia się przez uczelnie w Polsce - IBE/245/2018 2018.10.15
Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat - IBE/264/201P 2018.10.04
Przetestowanie sposobu użycia itemów testowych wśród 300 dzieci w wieku 5;0-17;0 lat - IBE/265/2018 2018.10.04
Przeprowadzenie rekrutacji 150 szkół do badania głównego TIMSS 2019 - IBE/234/2018 2018.09.12
Ewaluacja ex post dotycząca drugiego naboru Podmiotów Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) w ZSK -IBE/226/2018 2018.09.12
Zakup sprzętu filmowego 228/2018 2018.09.03
IBE/202/2018Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami: 2018.08.14
IBE/205/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) z zaburzeniami języka i komunikacji pisemnej 2018.08.10
IBE/204/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) dla dzieci dwujęzycznych, z odmiennych kultur i powracających z zagranicy. 2018.08.10
IBE/203/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami 2018.08.10
IBE/172/2018 Analiza dotycząca formalno-prawnych uwarunkowań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych, której wynikiem będą rekomendacje dotyczące m.in. zasad i zakresu współpracy z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) będącymi dysponentami w 2018.08.10
Przygotowanie dwóch ekspertyz: Ekspertyza nr 1: Wytyczne do przygotowywania syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego; Ekspertyza nr 2: Zestaw wzorcowych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyż 2018.08.06
Analiza i rekomendacje dotyczące zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności 2018.07.11
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości rozszerzenia zawartości Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) o inne informacje o kwalifikacjach pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego, niż wskazane w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK 2018.06.29
Monitorowanie mediów polskich IBE/141/2018 2018.06.27
Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w. ramach działalności podstawowej oraz ralizowanych projektów 2018.06.22
Zarządzanie danymi w międzynarodowym badaniu Programme for International Student Assessment (PISA) – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 2018.06.21
I część zamówienia: Przygotowanie felietonu i rozmowy z ekspertami ds. ZSK w porannym paśmie. II część zamówienia: Przygotowanie i emisja reportażu w programie popularno-naukowym. 2018.04.26
OGŁOSZENIE III Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.25
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.04.23
Przygotowanie analizy i rekomendacji dotyczących zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności, w szczególności weryfikacja pod kątem formalnoprawnym procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie ich zgodności 2018.04.20
Przygotowanie 2 ekspertyz z zakresu krótkich krótkich charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego 2018.04.20
II tura - Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.04.19
Audyt grantu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy ramowej podpisanej z CEDEFOP 2018.04.16
Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi dla Instytutu Badań Edukacyjnych - zamówienie podzielone na częśći 2018.04.13
OGŁOSZENIE II Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.09
Zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.03.30
Zakup 32 abonamentów telefonii komórkowej wraz z aparatami 2018.03.30
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny Reading w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/82/2018 2018.03.23
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny przyrody w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/81/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.03.22
Ekspertyza (dzieło) dotycząca rozwiązań wspierających i uelastyczniających wykonywanie zadań ministrów właściwych dla kwalifikacji wynikających z postanowień art. 36 ust. 1 ustawy o ZSK 2018.02.08
Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych 2018.02.08
Przeprowadzenie badania PISA 2018 w szkołach podstawowych i średnich na terenie Polski 2018.01.23
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS. 2018.01.18
Przeprowadzenie badania TIMSS 2019 w szkołach podstawowych 2018.01.18
Przeprowadzenie badanie i ocena sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2017 rok 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie umiejętności ekonomicznych (Financial Literacy) w badaniu głównym Programme for International Student Assessment (PISA 2018) 2017.12.15
Rekrutacja szkół do badania głównego Programme for International Student Assessment (PISA 2018) i kontrola badania 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie czytania i interpretacji (Reading) w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.15
Zakodowanie zawodów w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.12
Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji poprzez wykonanie i wyemitowanie: lokowania produktu w serialu, materiału w programie popularno-naukowym na antenie o profilu informacyjnym. 2017.12.01
Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę 2017.11.24
Audyt projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 2017.11.21
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych na podstawie badania ogólnopolskiego. 2017.11.08
Ogłoszenie o konkursie 2017.10.16
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku IBE - ogłoszenie 2 2017.09.29
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię - prace elektryczne 2017.09.15

Dodatkowe informacje