Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. 23 kwiecień 2015
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług programistycznych związanych z uruchomieniem środowiska testowego systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji - II postępowanie 23 kwiecień 2015
Przygotowanie i realizacja płatnych form promocji w prasie (tabloidach) 26 marzec 2015
Przygotowanie do druku, druk, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych - drugi przetarg, znak sprawy: IBE/12/D/2015 23 marzec 2015
Realizacja części terenowej badań K3 oraz K5-część badawcza, organizacja tymczasowego call center, znak sprawy: IBE/11/DM/2015 19 marzec 2015
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług programistycznych związanych z uruchomieniem środowiska testowego systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 17 marzec 2015
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia uzupełniającego. Druk i dostawa 10 publikacji. 06 marzec 2015
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zapewnieniu udziału w 6 wydarzeniach zewnętrznych. 06 marzec 2015
Opracowanie projektów graficznych, produkcja, pakowanie, dostawa i montaż materiałów promocyjno-informacyjnych IBE, znak sprawy: IBE/7/DM/2015 06 marzec 2015
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, znak sprawy: IBE/8/D/2015 06 marzec 2015

Dodatkowe informacje