Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Kształtowanie się kompetencji społecznych w procesie edukacji pozaformalnej w ramach Trzeciego Sektora oraz pozasektorowych inicjatyw edukacyjno-społecznych w Polsce 13 styczeń 2012
Kontrola materiałów i dokumentacji badania podłużnego szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia, szkoła podstawowa (etap II) 10 styczeń 2012
Określenie potencjalnej roli interesariuszy w KSK, w tym ich oczekiwań w odniesieniu do zakresu i form udziału we współtworzeniu i funkcjonowaniu Instytucji ds. KSK 30 grudzień 2011
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego 21 grudzień 2011
Kształtowanie się kompetencji społecznych w procesie edukacji pozaformalnej w ramach Trzeciego Sektora oraz pozasektorowych inicjatyw edukacyjno-społecznych w Polsce 21 grudzień 2011
Badanie formalnych i nieformalnych uwarunkowań wdrożenia systemu przenoszenia i akumulacji zaliczonych osiągnięć w Polsce w oparciu o założenia systemu ECVET 19 grudzień 2011
Przygotowanie polskich eksperymentalnych wersji trzech anglojęzycznych testów psychologicznych 19 grudzień 2011
Badanie Uczenia się i Nauczania Języków Obcych w gimnazjum 02 grudzień 2011
Przygotowanie do druku, druk, tłoczenie, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych 01 grudzień 2011
Prace modernizacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku IBE do potrzeb związanych z archiwizowaniem dokumentów. Znak sprawy IBE/73/D/2011. Ogłoszenie BZP 386772 – 2011 18 listopad 2011

Dodatkowe informacje